Τριπλασιάζει ο Νίκας τα κεφάλαια κίνησης 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διερευνά το ενδεχόμενο τριπλασιασμού του ποσού που θα διατεθεί σε επιχειρηματίες ως κεφάλαιο κίνησης, ώστε αυτό να αγγίξει τα 30 εκ. ευρώ.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σύμφωνα με την οποία η κατανομή των 30 εκ. ευρώ “θα γίνει με συγκεκριμένους κανόνες -που θα ανακοινωθούν- και η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ )”. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, “η υποστήριξη της Περιφέρειας προς την επιχειρηματική κοινότητα (εκτός αναπτυξιακού νόμου)  για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία, θα ξεπεράσει τα 50 εκ. ευρώ”.

 

Ρεπορτάζ: Θανάσης Λαγός

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα διαθέσει για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 150 εκ. ευρώ και η Περιφέρεια Θεσσαλίας 160 εκ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά κατέθεσε με ερώτησή του ο επικεφαλής της «Αγωνιστικής Συνεργασίας» Θανάσης Πετράκος ζητώντας από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα να διεκδικήσει και να διαθέσει αντίστοιχα ποσά για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Απαντώντας στην ερώτηση ο κ. Νίκας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 12 εκ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Πελοποννήσου. Οπως φαίνεται όμως, η περιφερειακή αρχή εκτιμώντας την πραγματική κατάσταση της οικονομίας, αναθεώρησε την αρχική της σκέψη και αποφάσισε να τριπλασιάσει τα ποσά που θα διατεθούν ως κεφάλαιο κίνησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων συνολικής δαπάνης 15,5 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά οι τρεις προσκλήσεις για τα προγράμματα:

 

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η πρόσκληση αφορά τη δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στόχος είναι να ενισχυθούν μέσω της δομής 200 επιχειρήσεις, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Βασικός σκοπός της πρόσκλησης είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για προσέλκυση καινοτόμων ιδεών και δυνάμει εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και η παροχή οριζόντιων υπηρεσιών υποβοήθησης υλοποίησης των ιδεών προς τη μετατροπή τους σε τελικά προϊόντα. Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί, αρχικά, με τη δημιουργία υποστηρικτικού μηχανισμού, ο οποίος θα στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάδειξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, καθώς και στην ενσωμάτωση αποτελεσμάτων τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, σε σύνδεση με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Κατά τη φάση λειτουργίας του, ο υποστηρικτικός μηχανισμός θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας (ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις κ.ά.) και θα παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την ενημέρωση επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων, mentoring/ coaching, δικτύωση, καθώς και υπηρεσίες συνεχούς υποστήριξης με εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα θα διοργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις ανάδειξης, ενημέρωσης και καλλιέργειας επιχειρηματικότητας

Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά στη δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, και ειδικότερα στη δημιουργία μίας κεντρικής δομής στην Τρίπολη και τεσσάρων περιφερειακών δομών σε μία πόλη κάθε Περιφερειακής Ενότητας (Καλαμάτα, Ναύπλιο, Κόρινθο και Σπάρτη). Οι υπό διαμόρφωση δομές αναμένεται να συνθέσουν έναν υποστηρικτικό μηχανισμό για ανάδειξη ιδεών που προέρχονται από φορείς έντασης γνώσης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων, έχοντας ως απώτερο στόχο α) την έμπρακτη ενίσχυση των στρατηγικών τομέων της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) που αναφέρθηκαν παραπάνω και β) τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ανάδειξης καινοτόμων τεχνολογιών και της εφαρμογής τους στην αγορά.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και λήγει την  Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. 

 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η πρόσκληση “Δημιουργία θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”, με δυνητικούς δικαιούχους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 12 του Ν.4386/2016, επιχειρήσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (ΑΜΚΕ), νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή συνδέσμων επιχειρήσεων, πανεπιστήμια, συνδέσμους επιχειρήσεων, καθώς και δήμους της Περιφέρειας. Στόχος είναι να ενισχυθούν μέσω της δομής 50 επιχειρήσεις, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.000.000 ευρώ. Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που δεν έχουν συστήσει ακόμα επιχείρηση και χρειάζονται υποστήριξη στα πρώτα τους βήματα, ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες πριν την υποβολή αίτησης στη θερμοκοιτίδα και σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης να μην έχει ολοκληρωθεί η σχετική χρήση. Η επιλογή των επιχειρήσεων ή των υποψηφίων επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν από τη θερμοκοιτίδα θα πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία θα πρέπει να προσδιορίσει ο δικαιούχος στο πλαίσιο της πρότασης χρηματοδότησης και να τα συνυποβάλει στη σχετική αίτησή του. Ενδεικτικά κριτήρια που θα αξιολογούνται από επιτροπή αξιολόγησης που θα συστήσει ο δικαιούχος είναι: σαφήνεια της επιχειρηματικής ιδέας, πρωτοτυπία, στόχευση, εκτίμηση για το μέγεθος της αγοράς και τις τάσεις ανάπτυξής της, βαθμός ωριμότητας κ.ά.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και λήγει την  Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η πρόσκληση “Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έχει προϋπολογισμό 9.500.000 ευρώ.

  • Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 330.000€.
  • Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την απόφαση ένταξης.
  • Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται:

  • στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμόδιο

στέλεχος: Ιωάννα Λαμπροπούλου, τηλ. 2713 601380, ε-mail: ilampropoulou@mou.gr

  • Στη διεύθυνση www.eydpelop.gr και από τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαιζώνος 122 & Γούναρη, 26222, Πάτρα, τηλ. 2610 622711, e-mail: efd@diaxeiristiki.gr, URL: www.diaxeiristiki.gr.
  • Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ. 210 7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 -17:00).

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο