Τριφυλία: Νομιμοποίηση αυθαίρετων παρεμβάσεων ζητεί ο Μερκούρης, συμφωνώντας με τις νέες διαβάσειςΧαιρετίζει τις παρεμβάσεις με την οριζόντια σήμανση (διαβάσεις πεζών) στην Κυπαρισσία ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης Μερκούρης, ωστόσο καλεί το δήμαρχο, έστω και αυτή την ώρα να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη νομιμοποίηση όλων αυτών των αυθαίρετων παρεμβάσεων.

Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω τις πρόσφατες εργασίες οριζόντιας σήμανσης στην πόλη της Κυπαρισσίας. Ιδιαίτερα οι διαβάσεις των πεζών ήταν κάτι που χρειαζόταν. Η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου δέχεται όλο το κυκλοφοριακό φορτίο της πόλης. Δε θα μείνω πάλι στον τρόπο ανάθεσης, το γνωρίζουν πλέον όλοι ότι όλα γίνονται με προφορικές εντολές, έχω όμως να παρατηρήσω τα εξής:
Ολες αυτές οι ενέργειες είχαν υποδειχθεί από τους επαγγελματίες που λειτουργούν καταστήματα επί της οδού αυτής από την πρώτη στιγμή που ο δήμος “φύτευε” και ξήλωνε κολονάκια στη μέση του δρόμου. Δεν το συζητούσατε καν τότε και αποφεύγατε να συνεργαστείτε μαζί τους. Δικαιώθηκαν όμως αφού ο δήμος τελικά αυτά έκανε. Υπάρχουν, πάντα, λύσεις στα προβλήματα μέσα από προτάσεις δημοτών, αρκεί να τους εμπιστευτούμε και να συνεργαστούμε μαζί τους.
Η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης της Κυπαρισσίας (ΦΕΚ 1776/Β/23-5-2017), την οποία σε κάποια σημεία έχετε καταστρατηγήσει, προβλέπει πέντε (5) διαβάσεις πεζών επί της Ελευθερίου Βενιζέλου. Από δύο (2) στη συμβολή με τις κάθετες οδούς Αλ. Καλαντζάκου και Νοσοκομείου και μία (1) με την οδό Μέλιου από γωνία του καταστήματος τουριστικών ειδών με γωνία Σούπερ Μάρκετ. Θα έπρεπε να ξεκινήσει η εφαρμογή της οριζόντιας σήμανσης της μελέτης από αυτές τις διαβάσεις, για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών.
Ως προς τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στις διαβάσεις των πεζών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.7 του Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-99) «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», οι διαγραμμίσεις των οδών είναι λευκές, πέραν ειδικών εξαιρέσεων (περιορισμοί στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης).
Οσον αφορά τις διαγραμμίσεις απαγόρευσης στάθμευσης στην οδό Ελ. Βενιζέλου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ανωτέρω νόμου, «Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας … και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και στην επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης, λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Δεδομένου ότι, ειδικά οι απαγορεύσεις στάθμευσης προκαλούν προβλέπουν την επιβολή προστίμων, η αυθαίρετη τοποθέτησή τους είναι παράνομη.
Επιπλέον, τα κολονάκια που τοποθετήθηκαν σε πεζοδρόμια αλλά και επί οδοστρώματος για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης, πέραν του ότι στερούνται εγκεκριμένων προδιαγραφών, απαγορεύονται ρητώς, γιατί με τον τρόπο που τοποθετήθηκαν δεν επιτρέπουν την δίοδο οχημάτων ασφαλείας (πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα κλπ) στην πλατεία και στον πεζόδορμο Γ. Γκρίτζαλη.
Η ανάγκη τοποθέτησης οριζόντιας σήμανσης απορρέει από την κείμενη νομοθεσία και εν προκειμένω από την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία δεν προβλέπει τους περιορισμούς που εφαρμόστηκαν από τη δημοτική αρχή.
Με λίγα λόγια, κ. δήμαρχε, οι περιορισμοί στην Ελευθερίου Βενιζέλου και οι διαβάσεις των πεζών στην οδό Μέλιου είναι αντίθετες με την κείμενη νομοθεσία. Από το μήνα Νοέμβριο του 2019, όταν πάλι η δημοτική αρχή προέβη σε αυθαίρετες τροποποιήσεις της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης με μονοδρομήσεις, παράνομες τοποθετήσεις ρυθμιστικών πινακίδων και απαγορεύσεις στάθμευσης. Εάν είχατε λάβει υπόψη αυτά που σας προτείναμε, η νόμιμη διαδικασία τροποποίησης της μελέτης θα είχε ολοκληρωθεί και δεν θα υπήρχε, σήμερα, λόγος να ασχολούμαστε με αυτό.   
Κύριε δήμαρχε. Εστω και αυτή την ώρα αποφασίστε να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη νομιμοποίηση όλων αυτών των αυθαίρετων παρεμβάσεων. “Το μη σύννομον είναι εξ ορισμού ζημιογόνον”».

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο