Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Καλαμάτας

Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Καλαμάτας

[ad_1]

Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Καλαμάτας

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δήμο Καλαμάτας η μεγάλη εργολαβία, προϋπολογισμού άνω του 1 εκατ. ευρώ, που αφορά τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, μέσω του προγράμματος “Φιλόδημος”.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, ήδη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που περιγράφονται στη μελέτη του έργου και αφορούν την Κοινότητα Πολιανής, η οποία περιελάμβανε την οδό δυτικά των εγκαταστάσεων γεώτρησης και δεξαμενής ύδρευσης, τσιμεντόστρωση 107 μέτρων και την οδό από περιοχή “Σταυρί” και προς θέση “Αγία Μαύρα”, τσιμεντόστρωση 540 μέτρων.
Ακολουθούν εργασίες, με βάση τον προγραμματισμό που υπάρχει, στην Κοινότητα Αμφειας. Εκεί θα πραγματοποιηθούν εργασίες στις ακόλουθες περιοχές: Αγιος Γεώργιος, τσιμεντόστρωση 130 μ. Σφήνα, τσιμεντόστρωση 55 μ. Σφήνα, τσιμεντόστρωση 305 μ. Μπαλέικα, τσιμεντόστρωση 98 μ.
Μετά την Αμφεια σειρά έχουν οι Κοινότητες Σταματινού, Αγρίλου και Βελανιδιάς.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο αφορά τη βελτίωση των υφιστάμενων οδών, εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.λπ.), οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κ.ά.[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις