Καλαμάτα: Συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπλαση της Ναυαρίνου

Καλαμάτα: Συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπλαση της Ναυαρίνου

[ad_1]

Καλαμάτα: Συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπλαση της Ναυαρίνου

Να συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία και να ανακηρυχθεί ανάδοχος η εταιρεία PPS Square Τεχνική ΙΚΕ με έκπτωση 51,21%, για το έργο ανάπλασης της οδού Ναυαρίνου (α’ φάση) από Φαρών έως Ακρίτα, προϋπολογισμού 650.000 ευρώ, αποφάσισε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από παρέμβαση του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, που απέρριψε την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού, η οποία είχε απορρίψει την οικονομική προσφορά της PPS Square Τεχνική ΙΚΕ και είχε προτείνει την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής, γιατί “ο οικονομικός φορέας έχει καταθέσει στα υποβληθέντα δικαιολογητικά αίτημα που έχει κάνει στο Πρωτοδικείο Αθηνών και αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού «Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης – παύσης πληρωμών, συνδ/γης – εξυγίανσης, εκκαθάρισης», όχι όμως αίτημα για παράταση υποβολής των δικαιολογητικών”.
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι η επιτροπή εξάντλησε την αυστηρότητά της κι ενημέρωσε ότι η εταιρεία – προσωρινός μειοδότης κατέθεσε το πιστοποιητικό με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου, μέσα στα νόμιμα χρονικά περιθώρια, γι’ αυτό κι έκανε δεκτή την οικονομική της προσφορά.
Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο της Ναυαρίνου χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Με την ανάπλαση της οδού Ναυαρίνου (α’ φάση) από Φαρών έως Ακρίτα, προβλέπονται: Η μονοδρόμηση του συγκεκριμένου τμήματος της Ναυαρίνου (προς την Ανατολική Παραλία, με τη δημιουργία μιας λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3,80 μέτρων. Λίγο πιο νότια δημιουργείται μια ουδέτερη ζώνη – λωρίδα πλάτους περίπου 1 μέτρου μεταξύ του προτεινόμενου δρόμου και του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου, για το διαχωρισμό των αξόνων κυκλοφορίας ποδηλάτων και οχημάτων. Προβλέπεται και η διαπλάτυνση του βόρειου πεζοδρομίου σε βάρος του υφιστάμενου δρόμου κατά 4 περίπου μέτρα, με ταυτόχρονη κατάργηση της στάθμευσης των μοτοσυκλετών και τη δημιουργία μόνο θέσεων προσωρινής στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας. Θέσεις στάθμευσης μηχανών δημιουργούνται μόνο στις κάθετες προς τη Ναυαρίνου οδούς, Μαιζώνος και Βύρωνος και μέχρι το ύψος της οδού Σανταρόζα. Για την κυκλοφορία των οχημάτων και την αστική συγκοινωνία, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται διά μέσου της οδού Ακρίτα και στη συνέχεια στην οδό Κρήτης.
Γ.Σ.[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις