Νέα σύμβαση με τραπεζικό ίδρυμα για τα χρηματικά αποθέματα του Δήμου Τριφυλίας

Νέα σύμβαση με τραπεζικό ίδρυμα για τα χρηματικά αποθέματα του Δήμου Τριφυλίας

[ad_1]

Νέα σύμβαση με τραπεζικό ίδρυμα για τα χρηματικά αποθέματα του Δήμου Τριφυλίας

Τη σύναψη σύμβασης με τραπεζικό ίδρυμα για την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του προχωρά ο Δήμος Τριφυλίας.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγιναν αποδεκτές οι προσφορές που κατατέθηκαν από 4 τράπεζες (Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς) στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το δήμο.
Στην ίδια συνεδρίαση συγκροτήθηκε επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη της σύμβασης, από τους: Κωστοπούλου Δήμητρα προϊσταμένη Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας (πρόεδρος). Μακρή Αναστασία προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου Δήμου Τριφυλίας. Παπαχριστοφίλου Θεόδωρο υπάλληλο Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου και Προμηθειών.
Επίσης με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτείται η εν λόγω επιτροπή να ανοίξει τους φακέλους των προσφορών ενώπιον των εκπροσώπων τους. Οι φάκελοι με τις προσφορές θα διαβιβαστούν στην επιτροπή για την αξιολόγησή τους. Μετά την επεξεργασία των προσφορών η επιτροπή θα εισηγηθεί την αξιολόγησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις