Νέο θεσμικό πλαίσιο – fast track για βίζα φοιτητών από τρίτες χώρες

Νέο θεσμικό πλαίσιο - fast track για βίζα φοιτητών από τρίτες χώρες

[ad_1]

Στην προσέλκυση φοιτητών από ξένες χώρες με τη χορήγηση της “Student Visa” με διαδικασίες fast track για την παρακολούθηση ελληνικών προγραμμάτων σπουδών και τους θερινούς μήνες, στοχεύει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη σε συνεργασία με τo Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης”.
Η νέα αυτή νομοθετική ρύθμιση είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της Ελλάδας ως τόπου προσέλκυσης σπουδαστών από χώρες του εξωτερικού και έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες πρωτοβουλίες δημιουργίας θεωρήσεων εισόδου, που ήδη λειτουργούν, για επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως η Business Visa.

Θερινά προγράμματα σπουδών

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών (κατά το αρ. 90 του Ν.4692/2020) να εισέρχονται στη χώρα για χρονική περίοδο έως 7 μήνες, με fast track διαδικασίες, ήτοι με την χορήγηση εθνικής θεώρησης από την οικεία ελληνική διπλωματική ή έμμισθη προξενική αρχή, χωρίς την υποχρέωση έκδοσης -στη συνέχεια- άδειας διαμονής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν επιτρέπεται να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Με την ίδια απλοποιημένη διαδικασία θα εισέρχονται στην Ελλάδα για χρονική περίοδο ως 12 μήνες όσοι πολίτες τρίτων χωρών- εργαζόμενοι σε επιχείρηση τρίτης χώρας ή κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ παρακολουθούν προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν.

Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην χώρα, δεν θα επιτρέπεται, όμως, και πάλι να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.[ad_2]

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις