Ζητούνται για εργασία

Ζητούνται για εργασία (4)τέσσερα άτομα στην Γερμανία, Μάγειρας και Ψήστης με εμπειρία, για Σαλάτες και για Λάντζα σε εστιατόριο. Παρέχεται εκτός από ικανοποιητικό μισθό, Ασφάλιση,Στέγαση,Σίτιση, σε περιβάλλον οικογενειακό, κοντά στο Αμβούργο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο, 6979198459  

Περισσότερα