ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα ότι o Γραμμένος Βασίλειος του Αναστασίου και της Μαρίας το γένος Γραμμένου κάτοικος Μεγάλου Ελευθεροχωρίου Ελασσόνας και  η Ζάμπρα Δήμητρα τουΣωτηρίου και της Ευανθίας το γένος Βλαχογιάννη κάτοικος Καλόγεροι Τρικάλων πρόκειται να τελέσουν πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Ελασσόνας.    

Περισσότερα