4 συμβασιούχοι πυροπροστασίας στο Δήμο ΤριφυλίαςΣτην πρόσληψη 4 ατόμων ΥΕ εργατών πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 4 μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας, προχωρά ο Δήμος Τριφυλίας.

Η πρόσληψη αφορά τη χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ενώ δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α’/08.10.1997).
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: αίτηση, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: α) πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 σύμφωνα με το άρθρο 169 του ν. 3584/2007. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: Δεν έχουν κώλυμα σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων 5 & 6 του πδ 164/2004. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι: Δεν έχουν κώλυμα δωδεκαμήνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 15-5-2020 έως 25-5-2020 ως εξής: στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Τριφυλίας, (Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία), κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλ. επικοινωνίας: 27613 60702, 27613 60703). Στα γραφεία της Δ.Ε. Φιλιατρών κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλ. επικοινωνίας: 27613 60031). Στα γραφεία της Δ.Ε. Γαργαλιάνων κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 27633 60224, 27633 60211). Στα γραφεία της Δ.Ε. Αετού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία για αποφυγή συνωστισμού (τηλέφωνα επικοινωνίας: 27653 60211).

Source link

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο