8 ΔΗΜΟΤΕΣ ΙΔΡΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠΤ- ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ποιοί είναι, και τι θέλουν ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΠΩΣ ΟΜΩΣ;

8 ΔΗΜΟΤΕΣ ΙΔΡΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠΤ- ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020                ποιοί είναι, και τι θέλουν ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΠΩΣ ΟΜΩΣ;

8 ΔΗΜΟΤΕΣ ΙΔΡΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠΤ-

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020

                               ποιοί είναι, και τι θέλουν

ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΠΩΣ ΟΜΩΣ;

8 ΔΗΜΟΤΕΣ ΙΔΡΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠΤ- ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020                ποιοί είναι, και τι θέλουν ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΠΩΣ ΟΜΩΣ;

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελασσόνας στις 10 Νοεμβρίου 2020 που λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοιού, έγινε με την πρακτική της περιφοράς και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο με σχετική εισήγηση, η ίδρυση της πρώτης όπως λέει χαρακτηριστικά, Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία “Οικονόμειος ΚΟΙΝΣΕΠΤ”. παραθέτουμε την εισήγηση του Δημάρχου:

8 ΔΗΜΟΤΕΣ ΙΔΡΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΣΕΠΤ- ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020                ποιοί είναι, και τι θέλουν ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΠΩΣ ΟΜΩΣ;

“.. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στο Δ.Σ. ότι ιδρύθηκε στο Δήμο μας η πρώτη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με την επωνυμία «Οικονόμειος ΚΟΙΝΣΕΠ», η οποία θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο της παροχής υπηρεσιών πολιτισμού, περιβάλλοντος, πληροφορικής και ανάδειξης της κληρονομιάς του Δήμου μας.

Ο Δήμος Ελασσόνας πρέπει να στηρίξει και να ενθαρρύνει την ίδρυση επιχειρήσεων κοινωνικού χαρακτήρα, επειδή προσφέρουν στην τοπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης, δευτερευόντως δε επιδιώκουν κέρδος, το οποίο δεν διανέμεται, παρά μόνο επενδύεται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Εν προκειμένω η Οικονόμειος ΚοινΣΕπ ιδρύθηκε από 8 συνδημότες μας οι οποίοι έχουν εμπειρία και τεχνογνωσία ο καθένας στον τομέα του και μπορούν να προσφέρουν πολλά σε συνεργασία με το Δήμο, ειδικά εκεί που ο δήμος λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων δεν μπορεί να ανταποκριθεί έγκαιρα ή το ίδιο αποτελεσματικά.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί συνέχεια της ήδη ευδόκιμης συνεργασίας που είχε ο Δήμος με τα 6 από τα 8 μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ, οι οποίοι εργάστηκαν στο δήμο ως συμβασιούχοι ή συνεργάστηκαν με το δήμο ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Εισηγούμαι στο Δ.Σ. την παραχώρηση της αίθουσας – γραφείου που χρησιμοποιούσε ο ΟΚΠΑΠ στο κοινοτικό κατάστημα Τσαριτσάνης, για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα και γραφείο της ΚοινΣΕπ.

Τα γραφεία στην Ελασσόνα δεν επαρκούν, ενώ τα γραφεία της Τσαριτσάνης έχουν προσφάτως συντηρηθεί και παραμένουν αναξιοποίητα.

Αναμένεται γνωμοδότηση του συμβουλίου της κοινότητας, η οποία θα σας αποσταλεί πριν από τη διά περιφοράς συνεδρίαση. Αποστέλλεται συνημμένα η αίτηση και η βεβαίωση εγγραφής της ΚΟΙΝΣΕΠ στο μητρώο των κοινωνικών επιχειρήσεων του υπουργείου.”

Επίσης παραθέτουμε και την αίτηση που υπέβαλλαν στον Δήμο οι 8 Συνεταιριστές και ιδρυτές της ΚΟΙΝΣΕΠΤ που εκπροσωπούνται από προσωρινή διοικούσα επιτροπή η οποία είναι τριμελής και απαρτίζεται από τους, Θεοδωράκη Ευαγγελία, Ιωαννίδη Στυλιανό, Μπαρά Στέλλα και ζητούν από τον Δήμο:        

                                                  ” ΑΙΤΗΣΗ                                               

της ΚΟΙΝΣΕΠ με την επωνυμία «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Οικονόμειος» και με διακριτικό τίτλο    «ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», με έδρα το Δήμο Ελασσόνας, όπως     εκπροσωπείται από την τριμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή.

                       ΠΡΟΣ

             Δήμο Ελασσόνας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Όπως γνωρίζετε, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι φορέας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας του Ν. 4430/2016, αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού, στον οποίο συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ως σκοπό την επιδίωξη συλλογικού οφέλους.

Διοικείται ισότιμα από τα μέλη του και επιδιώκει την υλοποίηση δράσεων που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.

Το Σεπτέμβριο του 2020 οχτώ (8) φυσικά πρόσωπα που κατοικούμε στο Δήμο Ελασσόνας ιδρύσαμε την «Οικονόμειο ΚΟΙΝΣΕΠ» που είναι η πρώτη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στο Δήμο Ελασσόνας και στις 12/10/2020 εγγράφηκε στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν συλλογικές και κοινωνικές ανάγκες(πολιτισμός, περιβάλλον, εκπαίδευση, κοινωνική φροντίδα, νέες τεχνολογίες, προώθηση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της απασχόλησης, υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης).

Η συνεργασία με το Δήμο Ελασσόνας αποτελεί για μας προτεραιότητα, καθώς είναι ο μοναδικός φορέας στην περιοχή που έχει αρμοδιότητα σε ένα τόσο ευρύ πεδίο κοινωνικής και συλλογικής ωφέλειας.

Η στήριξη του Δήμου αποτελεί επίσης αναγκαία προϋπόθεση για να αναπτύξουμε πλήθος δραστηριοτήτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Από το ξεκίνημα της συνεταιριστικής αυτής επιχείρησης είχαμε τη στήριξη του Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα και στελεχών του Δήμου, που μας ενθάρρυναν και υποσχέθηκαν να στηρίξουν την προσπάθειά μας που έχει πρωτίστως κοινωνικό χαρακτήρα.

Σύντομα θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας για ένα πρόγραμμα δράσεων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του δήμου, θα προσφέρει δουλειά σε συμπολίτες μας και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Σε συνέχεια της παραπάνω στήριξης, αιτούμαστε σήμερα τη δωρεάν παραχώρηση γραφείου στο κοινοτικό κατάστημα Τσαριτσάνης ως έδρα του

συνεταιρισμού μας και προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία για τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2Α του άρθρου 185 του ν.3463/2006:

«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας τουν.4430/2016(Α ́ 205) που έχουν την έδρα τους ή ασκούν τη δραστηριότητά τους στον οικείο δήμο, για την ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.4430/2016.

Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη». Ελασσόνα, 30/10/2020Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή

Θεοδωράκη Ευαγγελία, Ιωαννίδης Στυλιανός, Μπαρά Στέλλα»

 Εύλογα τα ερωτήματα που προκύπτουν και …ζητούν απάντηση…

Ακούγεται πολύ καλά αυτή η προσπάθεια, 8 συνδημότες μας να θέλουν να προσφέρουν στον Δήμο Ελασσόνας και στους συμπολίτες μας, ωστόσο δεν διευκρινίζεται, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας…

α) Αν οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από τους ιδρυτές θα είναι άμισθες, ή αν θα αμείβονται.

β)Δέν γνωρίζουμε τους άλλους 6 συμπολίτες μας που είτε εργάστηκαν στον Δήμο ως συμβασιούχοι είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

γ)Εάν αυτή η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ασχοληθεί με τους τομείς που αναφέρονται στην αίτηση, δηλαδή με τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, την Εκπαίδευση, την Κοινωνική Φροντίδα, τις Νέες Τεχνολογίες, την Προώθηση των Τοπικών Προιόντων, την Ενίσχυση της Απασχόλησης, και , την Υποστήριξη της Τοπικής Ανάπτυξης, ο Δήμος Ελασσόνας με τόσες υποδομές και έμπειρο προσωπικό με τι αντικείμενο θα ασχοληθεί;

δ)Εάν υποβάλλουμε το ίδιο αίτημα άλλοι 8 δημότες του Δήμου Ελασσόνας και θελήσουμε να ιδρύσουμε την ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠΤ ο Δήμος θα μας παραχωρήσει γραφεία και ότι άλλο χρειαστεί αφού ουσιαστικά θα κάνουμε το δικό του έργο;

ε) Αναφέρεται στην αίτηση που υπέβαλλαν οι ιδρυτές της… ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠΤ ότι η προσπάθειά τους έχει πρωτίστως κοινωνικό χαρακτήρα, ρωτάμε να μας πούνε, δευτερευόντως ποιόν χαρακτήρα θα έχει, ή και τριτευόντως και ούτω καθ εξής.

στ)Εκτός από τα γραφεία που θα παραχωρήσει ο Δήμος Ελασσόνας, αυτή είναι η πρόθεση του Δημάρχου όπως αναφέρεται και στην εισήγηση του προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διευκολύνει και με άλλους τρόπους τον Συνεταιρισμό;

ζ)Η χρηματοδότηση όλων αυτών των δράσεων με τις οποίες η ΚΟΙΝΣΕΠΤ θα δραστηριοποιηθεί από πού θα χρηματοδοτηθούν;

 Θα διαθέσουν ίδια κεφάλαια οι Συνεταιριστές;

Θα χρηματοδοτηθούν από προγράμματα του Δήμου, της Κεντρικής Κυβέρνησης, Της Ε.Ε;

η)Υπάρχει άραγε ενδεχόμενο αυτού του είδους οι ενέργειες να χρησιμοποιηθούν ως άλλος Δούρειος Ίππος για την Άλωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έστω και με την μορφή που λειτουργεί ο θεσμός σήμερα, που είναι ο διακαής πόθος όλων των κυβερνόντων;

 Πρακτικά πως εκφράζεται η φράση του Δημάρχου στην εισήγηση που κάνει… “ο Δήμος Ελασσόνας πρέπει να στηρίξει και να ενθαρρύνει την ίδρυση επιχειρήσεων Κοινωνικού Χαρακτήρα…”

Σχετικές δημοσιεύσεις