Αφυπνιστικό μήνυμα εκ της ερήμου ΕΓΚΛΗΜΑ! ΤΡΟΜΟΣ! ΤΡΑΝΤΑΖΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΥΓΕΡΟ “ΔΕΛΤΑ” ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ-ΚΤΟΝΙΑΣ! ΟΥΑΙ ! ΟΥΑΙ!

Αφυπνιστικό μήνυμα εκ της ερήμου ΕΓΚΛΗΜΑ! ΤΡΟΜΟΣ! ΤΡΑΝΤΑΖΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΥΓΕΡΟ “ΔΕΛΤΑ” ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ-ΚΤΟΝΙΑΣ! ΟΥΑΙ ! ΟΥΑΙ!

Αφυπνιστικό μήνυμα εκ της ερήμου

ΕΓΚΛΗΜΑ! ΤΡΟΜΟΣ! ΤΡΑΝΤΑΖΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΥΓΕΡΟ “ΔΕΛΤΑ” ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ-ΚΤΟΝΙΑΣ! ΟΥΑΙ ! ΟΥΑΙ!

Αφυπνιστικό μήνυμα εκ της ερήμου ΕΓΚΛΗΜΑ! ΤΡΟΜΟΣ! ΤΡΑΝΤΑΖΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΥΓΕΡΟ “ΔΕΛΤΑ” ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ-ΚΤΟΝΙΑΣ! ΟΥΑΙ ! ΟΥΑΙ!

Αφυπνιστικό μήνυμα εκ της ερήμου

ΕΓΚΛΗΜΑ! ΤΡΟΜΟΣ! ΤΡΑΝΤΑΖΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ! ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΥΓΕΡΟ “ΔΕΛΤΑ” ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ-ΑΝΘΡΩΠΟ-ΚΤΟΝΙΑΣ! ΟΥΑΙ ! ΟΥΑΙ!

Τα κορωνοϊο-εμβόλια δεν είναι τείχος ανοσίας, αλλά είναι τείχος ανοΗσίας, διότι:Μέσα εις αυτά τα ψευδο-εμβόλια, κρύβονται τα ανθρωποκτόνα δαιμόνια!!!

Τάδε λέγει Κύριος: Ο διάβολος ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΣ ήτο απ’ αρχής της δημιουργίας του ανθρώπου, διότι:Με το ψεύδος του επλάνησε τον άνθρωπο και τον οδήγησε στο θάνατο! Αλλά και ο κάθε άνθρωπος, που με το ψεύδος του παραπλανεί τον συνάνθρωπο και τον οδηγεί στον πνευματικό θάνατο με το τσιπαρισμένο 666 ψευδο-κορωνοϊο-εμβόλιο, ως υπηρέτης του διαβόλου, οδηγείται μαζί του εις το πύρ το αιώνον! ( Ιωάννου η΄44,Α΄Ιωάννου γ΄15,Αποκάλυψις ιδ΄10).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Προσέχετε να μη σας πλανήσει κανείς! Ο αντίχριστος, με τους υπηρέτες του, θα προσπαθήσει να πλανήσει, εάν θα είναι δυνατόν και αυτούς τους εκλεκτούς! ( Ματθαίου κδ΄24). Προσέχετε, διότι έρχεται η δικαία τιμωρία του Τρισαγίου Θεού προς την αντιχριστοποιημένη ανθρωπότητα, καθότι: ΜΕ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (=ΚΟΡΩΝΟΪΟΕΜΒΟΛΙΑ) ΕΠΛΑΝΗΘΗΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ( Αποκάλυψις ιη΄23). Ετοιμασθείτε λοιπόν για φωτοστέφανα μαρτυρίου,διότι:Πάντες οι αρνούμενοι το τσιπαρισμένο 666 ψευδο-εμβόλιο και ζώντες ευσεβώς εν Ιησού Χριστώ, ΔΙΩΧΘΗΣΟΝΤΑΙ , ενώ οι καταδιώκοντες τους ευσεβείς θα προχωρήσουν στο χειρότερο, πλανώντες και πλανώμενοι! ( Β΄ Τιμόθεον γ΄12). Η αγάπη προς τον Ιησού Χριστό δεν μετριέται με το μέτρο,ούτε με το κιλό, ούτε με τα αξιώματα, ούτε με τα τσιπαρισμένα ψευδο κορωνοϊο-εμβόλια, ούτε με την περιουσία, αλλά μετριέται μόνο με την ταπεινή θυσία! Ας αποδείξουμε λοιπόν κι εμείς την αγάπη μας προς τον Ιησού Χριστό με την ταπεινή μας θυσία, όπως εκείνος απέδειξε την αγάπη Του προς εμάς τους αμαρτωλούς, με την σταυρική Του θυσία,διότι:Ο μεν κορωνοϊκός χειμών είναι δριμύς, ο δε παράδεισος είναι γλυκύς! Αμήν. Γένοιτο !

†Σπυρίδων Νάκος † κτηνίατρος, ερημοπολίτης

 

Σχετικές δημοσιεύσεις