ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ…. Που πάνε τα χρήματα!!! ΑΛΛΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΧΙ

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ…. Που πάνε τα χρήματα!!! ΑΛΛΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΧΙ
ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ….

Που πάνε τα χρήματα!!!

ΑΛΛΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΧΙ

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ…. Που πάνε τα χρήματα!!! ΑΛΛΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΧΙ

Αρχίζει να λαμβάνει διαστάσεις πολύ σοβαρές το πρόβλημα που προέκυψε με την χορήγηση του επιδόματος φυσικών καταστροφών και στην συγκεκριμένη περίπτωση για τους κατοίκους του Δήμου Ελασσόνας που επλήγησαν από τον περυσινό καταστροφικό σεισμό.

Χολωμένοι από την συμπεριφορά του Δήμου Ελασσόνας αλλά και πικραμένοι καθώς όπως λένε βιώνουν έναν περίεργο αποκλεισμό από όσα δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο.

Επειδή όλο αυτό το διάστημα δεν μπόρεσαν να βρούνε κάποιο σημείο επαφής με την Δημοτική Αρχή με επιστολή τους καταφεύγουν στην… Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

1.   Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας

Κάνοντας γνωστό το πρόβλημα που τους απασχολέι και είναι επιπέδου επιβίωσης ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα συμβεί το αυτονόητο!! Αναλυτικά το περιέχόμενο της επιστολής τους: «

 

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ…. Που πάνε τα χρήματα!!! ΑΛΛΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΧΙ
 

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ…. Που πάνε τα χρήματα!!! ΑΛΛΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΧΙ

 Προς:Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας

2.   Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας

3.   Διεύθυνση Διοίκησης

ΘΕΜΑ: «Προσφυγή κατά της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με απόφαση Δημάρχου του Δήμου Ελασσόνας, σύμφωνα με το  αρθρο 4 της  ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019) για την χορήγηση επιδόματος μετά από φυσικές καταστροφές».

 

Προσφυγή ενώπιων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, κατά της Επιτροπής για την χορήγηση επιδόματος φυσικών καταστροφών που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 636/08-04-2021 απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ1699/Β/16-5-2019 δεδομένου μετά τους σεισμούς της 3η και 4η Μαρτίου η Πολιτική Προστασία κήρυξε την  περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (1740/04-03-2021 ΑΔΑ:ΩΑΕΝ46ΜΤΛΒ-Ξ31).

Με τον διορισμό της η Επιτροπή προχώρησε σε μια σειρά από παραλήψεις και ενέργειες που δεν ήταν σύμφωνες με το νομικό πλαίσιο περί Φυσικών Καταστροφών.

  1. Δεν εισηγήθηκε άμεσα όλων όσων αιτήθηκαν οτι η κύρια κατοικία τους περιήλθε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης συνέπεια των σεισμών, την καταβολή του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, των 600 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 1 της ποιο πάνω ΚΥΑ δεδομένου και με την παρότρυνση των τοπικών αρχών (Δήμος Περιφέρεια) απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους είτε μεταβαίνοντας στις δομές που στήθηκαν, είτε κατασκευάζοντας μόνοι τους πρόχειρα καταλύματα, είτε αναζήτησαν «φιλοξενία» εκτός περιοχής αυξάνοντας έτσι τα έξοδα διαβίωσης.
  2. Δεν προχώρησε στον έλεγχο όλων των κατοικιών όσων αιτήθηκαν, ώστε εξετάζοντας το μέγεθος των ζημιών και χωρίς βεβαίως να εισέρχεται σε τεχνικές λεπτομέρειες να τις εντάξει ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών σε μια από τις τρείς κατηγορίες, ΑΒΓ στοιχείο βασικό δεδομένου ότι ο βαθμός των ζημιών και ο αριθμός των κατεστραμμένων οικιακών συσκευών είναι από τα κριτήρια που θα καθορίσουν το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης έως το ποσό των 6000 ευρώ.
  3. Αντί αυτών για την χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ «δανείστηκε» ενέργειες άλλης υπηρεσίας και συγκεκριμένα των χρωματισμό των κτηρίων που αφορούσαν την στατικότατα τους (κόκκινα κίτρινα πράσινα), «τσεκάροντας» από απόσταση και εντελώς αυθαίρετα απέκλεισε τα κτήρια που είχαν χαρακτηριστεί  πράσινα κάτι που διαπιστώνετε εύκολα από την έκδοση των πρώτων αποφάσεων  του Δημάρχου Ελασσόνας χορήγησης του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών των 600 ευρώ, δικαιούχοι είναι μόνο οι ιδιοκτήτες που οι κατοικίες των είχαν χαρακτηριστεί με το χρώμα κόκκινο και κίτρινο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών.
  4. Μετά από διαμαρτυρίες των κατοίκων των σεισμόπληκτων περιοχών προς τα μέλη της επιτροπής και αντιλαμβανόμενοι προφανώς το λάθος τους άρχισαν εκ των υστέρων των έλεγχο των κτηρίων αυτών που αρχικά είχαν αποκλειστεί με το χρώμα πράσινο πολλές φορές και εξ αποστάσεως, αποκλείοντας και πάλι πολλούς με το πρόσχημα ότι δεν είχαν υποστεί ζημιές αγνοώντας το γεγονός ότι είχε παρέλθει πάρα πολύς χρόνος (5 μήνες) με αποτέλεσμα να προβούν στην αποκατάσταση των μικρών ζημιών στα σπίτια τους καθώς και στην αντικατάσταση των κατεστραμμένων οικιακών συσκευών.
  5. Με την με αριθμό πρωτ. 13522/26-07-2021 του Δημάρχου με την οποία χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση για απλές οικοδομικές βλάβες και αντικατάσταση οικιακών συσκευών σε δικαιούχους που είδη είχαν λάβει το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών των 600 ευρώ, που (τυχαία?) τα σπίτια των είχαν χαρακτηριστεί κόκκινα και κίτρινα, συμπεριελήφθησαν και δικαιούχοι που η κατοικία τους είχε χαρακτηριστεί πράσινη η με καθόλου χρωματισμό που αρχικά είχαν αποκλειστεί, κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις τους ότι η κατοικία τους περιήλθε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης χορηγώντας τους το επίδομα των 600 ευρώ και χωρίς να τους εντάξουν σε μια από τις τρείς κατηγορίες (ΑΒΓ) κριτήριο που θα τους έκανε δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης απλών επισκευαστικών ζημιών, αποκλείοντας όμως και πάλι πολλούς δικαιούχους της ίδια ακριβώς κατηγορίας.
  6. Δεν αποσαφηνίζονται στις αποφάσεις του Δημάρχου Ελασσόνας αν το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους δικαιούχους πόσο από αυτό αφορούσε για την αποκατάσταση απλών επισκευαστικών ζημιών και πόσο για την αντικατάσταση οικιακών συσκευών, αφήνοντας ερωτηματικά για ποιο λόγο χορηγήθηκαν υψηλά ποσά οικονομικής ενίσχυσης που αφορούσαν την αποκατάσταση μικρών οικοδομικών ζημιών σε δικαιούχους που οι κατοικίες των κρίθηκαν κατεδαφιστέες από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών.
  7. Προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης για την χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών από την επιτροπή είναι η επιβεβαίωση με το Ε1 ότι η πληγείσα κατοικία είναι κύρια, με αποτέλεσμα συνέπεια αυτού την απόρριψη πολλών αιτήσεων κάτι που δεν τηρήθηκε όμως στο σύνολο δεδομένου ότι έχουν καταστεί δικαιούχοι αιτούντες που δεν  είχαν την πληγείσα κατοικία ως κύρια, διαμένοντες εκτός περιοχής εκτός αυτής που η Πολιτική Προστασία κήρυξε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
  8. Η επιτροπή ως όφειλε δεν ενημέρωσε σε όσους η αίτηση τους απορρίφτηκε, δίνοντας έτσι το δικαίωμα ένστασης.

Λόγο αρμοδιότητας και ως εποπτεύων φορέας ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας και των έλεγχο των υπεύθυνων.

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ»

Σχετικές δημοσιεύσεις