«Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας»

«Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας»

Δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Ελασσόνας την Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 15:00 έως την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 10:00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 1. Έγκριση δέσμης μέτρων για την ελάφρυνση των κατοίκων και των επιχειρήσεων

ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Εισηγητής Ν.Γάτσας.

 1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.

Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

 1. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ` τριμήνου 2019.

Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

 1. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α` τριμήνου 2020.

Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

 1. Έγκριση των πινάκων κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος

δημοσιονομικής στρατηγικής 2021 – 2024. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

 1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ύψους 100.618,84 € για την κάλυψη

των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

 1. Αποδοχή και απόδοση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του

Προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

 1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ύψους 90.863,50 € για την κάλυψη

δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

 1. Έγκριση συμπληρωματικής πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης.

Εισηγητής Κ. Τσούρης.

 1. Έγκριση αντικατάστασης της πρότασης «Ανοικτό Κολυμβητήριο Ελασσόνας»

από την πρόταση «Συντήρηση – Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων

Δήμου Ελασσόνας» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

 1. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την

πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» στο πρόγραμμα

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης.

Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

 1. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και

μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας» στο

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης.

Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

 1. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αναβάθμιση

αστικού περιβάλλοντος Δήμου Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

 1. Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΕΛ για την

υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ.

Ελασσόνας». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

 1. Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας και έγκριση του σχετικού σχεδίου με την

Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ελασσόνας».

Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Λάρισας,

Αγιάς, Φαρσάλων και Κιλελέρ και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της δράσης των Δήμων. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο