Δήμος Ελασσόνας: επιτέλους ξεκίνησε το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Ελασσόνας”

Δήμος Ελασσόνας: επιτέλους ξεκίνησε το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Ελασσόνας"

Δήμος Ελασσόνας: επιτέλους ξεκίνησε το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Ελασσόνας”

Δήμος Ελασσόνας: επιτέλους ξεκίνησε το έργο αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Ελασσόνας"

Χρειάστηκαν (3) χρόνια σχεδόν για την τωρινή Δημοτική Αρχή των Γάτσα-Καρανίκα για να ξεκινήσουν ένα έργο σχεδιασμένο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με εγκεκριμένη την χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» και στην συνέχεια «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για όσα έργα δεν είχαν ολοκληρωθεί.

Το έργο αφορά στην «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», προϋπολογισμού  4.300.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), το οποίο χρηματοδοτείται σήμερα από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αλλά και ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.

Σύμφωνα με την Διοίκηση της ΔΕΥΑ.Ελασσόνας προτεταιότητα της, αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Η ύπαρξη μέχρι σήμερα παλαιών ή προσωρινών δικτύων ύδρευσης είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται συχνά φαινόμενα διαρροών και βλαβών, με αποτέλεσμα να καθίσταται χρονοβόρα και οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους..

Το έργο αφορά στην αντικατάσταση εξ ολοκλήρου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Ελασσόνας, συνολικού μήκους 50.410,00m. Τα δίκτυα και οι αγωγοί προσαγωγής θα κατασκευαστούν από αγωγούς πολυαιθυλενίου HDPE διατομών από DN63 έως DN450 οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε σκάμμα τυπικής διατομής πλάτους 0,70m. και βάθους 1,20m.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις