Έρχονται Υποχρεωτικά Εμβόλια με Τσιπάκι – Αντισταθείτε!

Χθες, Παρασκευή 20 Μαρτίου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Ρομφαία και αμέσως μετά στο TheSecretRealTruth, άρθρο του Κυριάκου
Κυριαζόπουλου, καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Δικηγόρου στον
Άρειο Πάγο και θεολόγου, το οποίο περιγράφει, με πολύ δημοσιογραφικό και εμπεριστατωμένο τρόπο, τα γεγονότα των ημερών μας –περιλαμβανομένων
αυτών εντός του ελληνικού πολιτικού χώρου (νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ελληνική Βουλή πριν ένα ακριβώς μήνα)–
ως οδηγούντα σε παγκόσμια δικτατορία. Αν και στοιχεία από το άρθρο μού είναι ήδη γνωστά από διαβάσματα στο
ξενόγλωσσο διαδίκτυο, δεν έχω διαβάσει τίποτα που τόσο πολύ να μου ξεκαθαρίζει τα πράγματα και παράλληλα να με ενημερώνει
δημοσιογραφικά για τα τρέχοντα γεγονότα – πόσο μάλλον στην ελληνική γλώσσα… Σας συνιστώ θερμά να διαβάσετε το κείμενο
και να το ανεβάσετε στις ιστοσελίδες σας, όπως έχει ήδη κάνει το TheSecretRealTruth. Εν όψει του κεντρικού
ρόλου που το άρθρο περιγράφει ότι τα υποχρεωτικά για όλους μας εμβόλια θαπαίξουν σε αυτή την δικτατορία (η οποία, επισημαίνω, νομοθετικά ήδη άρχισε
στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα), θα σας ενεθάρρυνα και πάλι να αναρτάτε στις ιστοσελίδες σας τα βίντεο που θα σας στέλνω για τις επιστημονικά αποδεδειγμένες αρνητικές επιπτώσεις των εμβολίων στην
υγεία, για να πληροφορείται το αδαές στο θέμα κοινό. Τα βίντεο είναι προϊόν πεντάχρονης έρευνάς μου και παρέχουν πλήθος επιστημονικών και δημοσιογραφικών πληροφοριών.
Οι πρώτες παράγραφοι του άρθρου και η τελευταία σχετίζονται με την απαγόρευση της λατρείας στις
εκκλησίες, ενώ όλο το άλλο κείμενο πληροφορεί για την κατάσταση γενικά, εντός και εκτός Ελλάδας.
Το άρθρο είναι πολύτιμο, γιατί δεν είναι έκφραση προσωπικών προκαταλήψεων ή φόβων, μα μια δημοσιογραφική περιγραφή της θεσμικής πραγματικότητας και εξελισσόμενων γεγονότων, αφήνοντάς σας
να βγάλετε τα δικά σας (όχι τόσο δύσκολα…) συμπεράσματα. Ακολουθεί το κείμενο Για ποιο σκοπό απαγορεύθηκε αντισυνταγματικά
και αντίθετα προς τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Θεία Λατρεία;
Όπως απέδειξα στο προηγούμενο άρθρο μου με τίτλο «Η προσωρινή απαγόρευση της λατρείας, για την προστασία της υγείας,
παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία», το οποίο δημοσιεύθηκε στη Ρομφαία ΕΔΩ) η απαγόρευση της λατρείας, ακόμη και η προσωρινή, για την προστασία  της δημόσιας υγείας, είναι αντισυνταγματική και αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η κρατική εξουσία επιτρέπεται μόνο να περιορίζει  νομίμως την ελευθερία της λατρείας με βάση τους συνταγματικούς και διεθνείς περιορισμούς της ελευθερίας εκδήλωσης θρησκείας.
Παρά ταύτα, η σχετική κοινή υπουργική απόφαση απαγορεύει προσωρινά – και επ’ ουδενί περιορίζει νόμιμα – κατά το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων – τη θεία λατρεία όλων των θρησκευμάτων εν γένει, παραβιάζοντας ευθέως τη θρησκευτική τους ελευθερία. Σημειωτέον ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον κορωναϊό COVID-19 ως «πανδημία», παρά το γεγονός ότι η πανδημία κηρύσσεται από τον Π.Ο.Υ. όταν το ποσοστό θανάτων από μόλυνση
υπερβαίνει το 12%, ενώ το ποσοστό θανάτων στην Ευρώπη είναι περίπου 0,4% ή λιγότερο, με την εξαίρεση της ειδικής περίπτωσης της Ιταλίας όπου τούτο το ποσοστό ανέρχεται στο 6%.
Τίθεται όμως το εύλογο ερώτημα: Δεδομένου ότι από τους ανώτερους νόμους (Σύνταγμα και διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων) απαγορεύεται η απαγόρευση – με νόμο της Βουλής ή με κανονιστική πράξη της διοίκησης (όπως είναι η σχετική κοινή υπουργική απόφαση) – της θείας λατρείας, για ποιο πολιτικοθρησκευτικό σκοπό η κρατική εξουσία απαγόρευσε τη θεία λατρεία και μάλιστα τη θεία λειτουργία ;
Αν η κρατική εξουσία επιδίωκε να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, τότε δεν θα απαγόρευε προσωρινά τη θεία λατρεία όλων των θρησκευμάτων, παραβιάζοντας τη θρησκευτική τους ελευθερία, αλλά θα περιόριζε νόμιμα –
σύμφωνα με το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων – την ελευθερία της λατρείας, πράγμα το οποίο δεν έπραξε.
Δηλαδή η κρατική εξουσία επέλεξε να παραβιάσει   το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγορεύουν την αναστολή,
δηλ. την προσωρινή απαγόρευση, του ανθρώπινου δικαιώματος της ελευθερίας λατρείας και προβλέπουν τους νόμιμους περιορισμούς στην ελευθερία εκδήλωσης θρησκείας, μια
μορφή της οποίας αποτελεί η ελευθερία της λατρείας.  Μήπως η κρατική εξουσία, στη Χώρα μας και στις λοιπές Χώρες, δεν επιδιώκει μόνο να
προστατεύσει τη δημόσια υγεία από τον κορωναϊό, αλλά – όπως διαφαίνεται βάσιμα – και να προωθήσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό όλου του πληθυσμού της Χώρας, κατ’ εφαρμογήν του project (σχεδίου) ID2020, σε
συνδυασμό 1) με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Πρόληψη, Προστασία και Προαγωγή της Υγείας – Ανάπτυξη των Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας», το οποίο κατατέθηκε προς ψήφιση  στη Βουλή στις 21-02-2020
και 2) με το άρθρο 284 Ποινικού Κώδικα που ποινικοποιεί την παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών;
Στο άρθρο 5 παρ. 3  στοιχείο Α iii) β) του παραπάνω Νομοσχεδίου του
Υπουργείου Υγείας προβλέπεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του πληθυσμού με απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην περίπτωση που τούτος εκτιμήσει ότι συντρέχει εμφάνιση κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που
ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσιαυγεία.  Η εν λόγω διάταξη ορίζει επί λέξει τα εξής: «Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλεται δυνάμει απόφασης του Υπουργού Υγείας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται η ομάδα του
πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως
έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».
Κατά το άρθρο 284 Ποινικού Κώδικα για την παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών, «1. Όποιος παραβιάζει
τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται με φυλάκιση (δηλ. έως 5
έτη). Αν η παραβίαση αυτή είχε ως συνέπεια να μεταδοθεί η ασθένεια σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους
ή χρηματική ποινή». Για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, όχι μόνο παιδιών, προσχολικής ή μη ηλικίας, αλλά και ενηλίκων, σε
εποχές εύστοχα ή άστοχα χαρακτηριζόμενες ως «πανδημίες», ως γνωστόν, υπάρχουν οι υποστηρικτές και οι
επικριτές, δεδομένου ότι, επειδή τα εμβόλια είναι χημικά φάρμακα, είναι λογικό
να έχουν και παρενέργειες. Η προαιρετική, μέχρι σήμερα, εμφύτευση microchip στο χέρι – όπως συμβαίνει
σε ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού τις ΗΠΑ, στη Σουηδία και σε άλλες Χώρες – γίνεται με σύριγγα,
δηλαδή με εμβολιασμό. Ούτε το παραπάνω νομοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας, ούτε η ανωτέρω διάταξη του Ποινικού Κώδικα αναγνωρίζουν αντίρρηση συνειδήσεως για θρησκευτικούς λόγους στους
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Αντίρρηση συνειδήσεως για θρησκευτικούς λόγους στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς παιδιών
προσχολικής ηλικίας αναγνωρίζουν 45 από τα 51 κράτη των ΗΠΑ.

Αντίρρηση συνειδήσεως για ιατρικούς λόγους στους ίδιους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς λόγω ιατρικών αντενδείξεων στους εμβολιασμούς, αναγνωρίζουν και τα 51 κράτη των ΗΠΑ. Οι λόγοι της αντίρρησης συνειδήσεως, ανεξάρτητα
από το αν τους αναγνωρίζει ο κατώτερος νόμος, μπορούν να είναι όχι μόνο θρησκευτικοί αλλά και ιατρικοί, με βάση το ανώτερης (σε σχέση με νόμο της Βουλής ή με κανονιστική πράξη της διοίκησης) τυπικής ισχύος
άρθρο 3 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει αποκτήσει νομική ισχύ ως εθιμικά καθιερωμένο και ορίζει: «Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική
του ασφάλεια», και με τα αντίστοιχα άρθρα των διεθνών συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Συντάγματος.
Κάποιος μπορεί να προβάλει αντίρρηση συνειδήσεως στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, προκειμένου να αποφύγει να υποστεί τις παρενέργειες των χημικών
φαρμάκων του εμβολίου, έστω και αν ο κατώτερος νόμος (της Βουλής ή της διοίκησης) δεν του την αναγνωρίζει.
Η διεθνής ψηφιακή ταυτότητα (international digital identity) θα περιλαμβάνει και ιατρικά αρχεία, στα οποία θα καταχωρούνται και οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, επειδή και αυτοί
αποτελούν ιατρικές καταχωρήσεις. Ο πρωθυπουργός της Χώρας, στην ομιλία του, στις 25-11-2019, στο συνέδριο Digital Economy Forum (Ψηφιακό Οικονομικό Φόρουμ), που διοργάνωσε ο
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) Ελλάδος – όπως έπραξε και στα τελευταία εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης – ανέφερε, ως έναν
από τους έξι κεντρικούς στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας, την έννοια της προσωπικής ταυτοποίησης με τις ταυτότητες νέου τύπου στα
πρότυπα της Εσθονίας, οι οποίες θα είναι έγχρωμες. Και θα δίνουν τη δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών, περιλαμβάνοντας και τη χρήση ενός ενιαίου αριθμού για τις συναλλαγές του
πολίτη με το δημόσιο. Δηλαδή και η Ελληνική θα είναι διεθνής ψηφιακή ταυτότητα. Σημειωτέον ότι οι διεθνείς ψηφιακές ταυτότητες σε όλες τις Χώρες,
τουλάχιστον του πολιτικού και πολιτιστικού χώρου της Δύσης, στην οποία ανήκει και η Χώρα μας, θα βασίζεται στο project (σχέδιο)
ID2020.
To project ID2020 είναι ένα πρωτότυπο ψηφιακόσύστημα για προσωπικήταυτοποίηση. Σημειωτέον ό τι ID σημαίνει ταυτότητα.
Το σχέδιο υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας των 17 Σκοπών της Βιώσιμης Ανάπτυξης
για το 2030, που αποφασίστηκαν το 2015 από τα Κράτη – Μέλη του ΟΗΕ στη Διάσκεψη για τη λεγόμενη «Κλιματική Αλλαγή» που διεξήχθη στο Παρίσι.
Ο Σκοπός 16 με τίτλο «Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί», στον αριθμό 16.9, αποβλέπει στην παροχή νόμιμης ταυτότητας για όλους, περιλαμβανομένης της καταχώρησης
της γέννησης, μέχρι το 2030.Στην ιστοσελίδα του project (σχεδίου) ID2020 περιλαμβάνεται το Μανιφέστο της, το οποίο υιοθετήθηκε το 2018 από τη Συνάντηση Κορυφής του
(Summit) και το οποίο, στο άρθρο 1 αυτού, υποστηρίζει ότι αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα η κατοχή από κάθε
άνθρωπο ψηφιακής ταυτότητας, το οποίο απορρέει από το άρθρο 6 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
που ορίζει ότι «κάθε άτομο όπου και αν βρίσκεται έχει δικαίωμα να γίνεται σεβαστό από το νόμο».
Η διεθνής ψηφιακή ταυτότητα θα είναι αναγκαία για την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (δηλ. πρόσβαση στη φροντίδα υγείας, την εκπαίδευση, την
ψηφοφορία και σε άλλα προγράμματα κοινωνικής μέριμνας), σε οικονομικές
ευκαιρίες, σε διεθνή ταξίδια και επικοινωνίες. Τον Σεπτέμβριο 2019 συνεδρίασε το Συμβούλιο  Κορυφής του project  ID 2020 με θέμα «Αυξάνον-

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο