Ευαγγέλου: ΚΟΙΝΣΕΠ ή ευκαιρία για νέες αναθέσεις σε ημέτερους;

Ευαγγέλου: ΚΟΙΝΣΕΠ ή ευκαιρία για νέες αναθέσεις σε ημέτερους;

Ευαγγέλου: ΚΟΙΝΣΕΠ ή ευκαιρία για νέες αναθέσεις σε ημέτερους;

Ευαγγέλου: ΚΟΙΝΣΕΠ ή ευκαιρία για νέες αναθέσεις σε ημέτερους;

Ο Δήμος Ελασσόνας θα πρέπει να μην λειτουργεί σαν βιλαέτι της Δημοτικής Αρχής

Κοινωνική Οικονομία είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Μέχρι εδώ όλα καλά, αρκεί οι λεγόμενες ΚΟΙΝΣΕΠ να έχουν καθ’ όλα νόμιμη και επωφελή μορφή επιχειρηματικότητας και όχι να λειτουργούν, όπως έχει γίνει σε αρκετούς Δήμους της χώρας ως το νέο εργαλείο προκειμένου να μοιράσουν χρήματα σε εαυτούς και αλλήλους.

Δυστυχώς τα παραδείγματα ανά την χώρα είναι πολλά. Είδαμε  φίλους και συγγενείς να ιδρύουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις και άρχισαν μετά ακόμη και τις απ’ ευθείας παράνομες αναθέσεις για προγράμματα λειτουργίας υπηρεσιών φιλοξενίας και απασχόλησης, καθαριότητας, κτηνιατρικών δραστηριοτήτων, ανάδειξης ιστορικών – αρχαιολογικών χώρων και πολλά ακόμη.

Σε ότι αφορά το Δήμο Ελασσόνας  η συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ έχει ήδη ξεκινήσει και με καθόλου ευκαταφρόνητη αμοιβή.

Ο κ. Γάτσας έχει αναθέσει με τις αρ. 25146(ΑΔΑ: 6ΔΔΗΩΡΟ-ΣΗΑ),25147 (ΑΔΑ: ΩΗΩΦΩΡΟ-Θ8Ρ), 25150

(ΑΔΑ:67ΩΥΩΡΟ-Κ13), 25151((ΑΔΑ:ΩΦΤΕΩΡ-ΩΞΛ), 25152 (ΑΔΑ:627ΘΩΡΟ-666) αποφάσεις και ποσό της τάξης των 24.877,50 € συνολικά και με ημερομηνία όλες 30/12/2020.

Πρόσφατα στην  Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής ο κ. Γάτσας εισηγήθηκε να οριστεί δικηγόρος και μάλιστα ο ίδιος που συνέταξε  το καταστατικό της ΚΟΙΝΣΕΠ όπως ανέφερε στη συνεδρίαση προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως προς τη συνεργασία του Δήμου με την ΚΟΙΝΣΕΠ.

Δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά καθώς αυτό που προκύπτει είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πληρώσουμε  τη σύνταξη του καταστατικού της ΚΟΙΝΣΕΠ και όχι τη γνωμοδότηση ως προς τη συνεργασία του Δήμου με αυτήν.

Ως παράταξη θα περιμένουμε τη γνωμοδότηση του δικηγόρου μήπως και κατανοήσουμε τελικά, ποιος θα είναι ο ρόλος της ΚΟΙΝΣΕΠ στα δρώμενα του Δήμου και αν όντως είναι μια οργάνωση κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ή όπως άφησε να εννοηθεί στο προηγούμενο Δ.Σ. ο αντιδήμαρχος οικονομικών μια επιχείρηση που ίδρυσαν από κοινού οι δημοτικές παρατάξεις που διοικούν το Δήμο σήμερα.

Δυστυχώς ο κ. Γάτσας αποφάσισε να μην ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο  για αυτή τη συνεργασία που ξεκίνησε  ο Δήμος με την ΚΟΙΝΣΕΠ και σχεδόν εν κρυπτώ την 30/12/2020 ανέθεσε υπηρεσίες στην εν λόγω επιχείρηση ύψους συνολικά 24.877,50 για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση όπως Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων μηχανικών, Μηχανικών πληροφορικής κλπ.

Αν κρίνουμε από τα πρόσωπα αλλά και τους σκοπούς που αναφέρονται στο καταστατικό της ΚΟΙΝΣΕΠ μάλλον η συνεταιριστική αυτή επιχείρηση ιδρύθηκε με αποκλειστικό σκοπό τη «συνεργασία» !!! με το Δήμο Ελασσόνας ή καλύτερα να υποκαταστήσει το Δήμο Ελασσόνας στις περισσότερες δράσεις που υποχρεούται να πραγματοποιεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του.

Αναφέρουμε μερικές που αναγράφονται στο καταστατικό της ΚΟΙΝΣΕΠ :

Πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού για το έργο της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων

Πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού για το έργο της συντήρησης κοινόχρηστων εγκαταστάσεων

Πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού για το έργο της φύλαξης κοινόχρηστων εγκαταστάσεων

Πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού για το έργο της οργάνωσης – υποστήριξης εορταστικών –

πολιτιστικών εκδηλώσεων

Πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού για ανάληψη και εκπόνηση κάθε είδους αθλητικών

προγραμμάτων

Πρόσληψη προσωπικού μέσω της παροχής υπηρεσιών διαφήμισης κλπ.

Πρόσληψη προσωπικού μέσω της παροχής εστίασης σε κοινωνικές δομές.

Η «προοδευτική» διακυβέρνηση του Δήμου αποφάσισε αυτή τη «συνεργασία» προκειμένου να

αποφύγει τη νόμιμη διαδικασία λειτουργίας του Δήμου και να εξυπηρετήσει τα «ρουσφέτια» μέσα από την ΚΟΙΝΣΕΠ όπως προσλήψεις προσωπικού κ.α.

Μια επιχείρηση με μόλις ένα μήνα ζωής και χωρίς γνωστή δομή και έδρα ανέλαβε για λογαριασμό του Δήμου εργασίες για τις οποίες θα αμειφτεί με 25.000 ευρώ.

Ρωτάμε λοιπόν με ποιο προσωπικό θα εκτελέσει η επιχείρηση αυτές τις εργασίες; με ποια τεχνογνωσία;

Δεν θα έπρεπε όλα αυτά να αποτελούν στοιχεία προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει σ’ αυτές τις αναθέσεις;

Για ακόμη μια φορά ο κ. Γάτσας και οι συνεργάτες του αποδεικνύουν πως βλέπουν το Δήμο ως βιλαέτι τους.

Χρησιμοποιούν το Δήμο προκειμένου να εξυπηρετήσουν γνωστούς και φίλους .

Όπως φαίνεται κάποιοι θα πλουτίζουν και κάποιοι άλλοι όπως οι αγρότες και τα φτωχά νοικοκυριά θα πληρώνουν τους αυλικούς του κ. Γάτσα

Οι πολίτες της Ελασσόνας δεν θα το επιτρέψουν αυτό

Σχετικές δημοσιεύσεις