Γατσας: Έργο πνοής για την ύδρευση της Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας Λύση σε υδρευτικά προβλήματα σε Μαγούλα, Πραιτώρι, Δομένικο, Αμούρι, Βλαχογιάννι και Μεσοχώρι Καραγκόγκος: Καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο στην πραγματικότητα και τον ευχαριστούμε που συνεχίζει το όραμα που εμείς είχαμε για το Δήμο μας.

Γατσας: Έργο πνοής για την ύδρευση της Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας Λύση σε υδρευτικά προβλήματα σε Μαγούλα, Πραιτώρι, Δομένικο, Αμούρι, Βλαχογιάννι και Μεσοχώρι  Καραγκόγκος:  Καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο στην πραγματικότητα και τον ευχαριστούμε που συνεχίζει το όραμα που εμείς είχαμε για το Δήμο μας.

Γατσας: Έργο πνοής για την ύδρευση της Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας

Λύση σε υδρευτικά προβλήματα σε Μαγούλα, Πραιτώρι, Δομένικο, Αμούρι, Βλαχογιάννι και Μεσοχώρι

Γατσας: Έργο πνοής για την ύδρευση της Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας Λύση σε υδρευτικά προβλήματα σε Μαγούλα, Πραιτώρι, Δομένικο, Αμούρι, Βλαχογιάννι και Μεσοχώρι  Καραγκόγκος:  Καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο στην πραγματικότητα και τον ευχαριστούμε που συνεχίζει το όραμα που εμείς είχαμε για το Δήμο μας.

Καραγκόγκος:  Καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο στην πραγματικότητα και τον ευχαριστούμε που συνεχίζει το όραμα που εμείς είχαμε για το Δήμο μας.

Αντιπαράθεση πρόεκυψε για μια ακόμη φορά μεταξύ του Δημάρχου Ελασσόνας και του Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Προέδρου της ΔΕΥΑ.ΕΛ Φώτη Καραγκόγκου για το έργο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί για την μεταφορά νερού από την υδρευτική γεώτρηση Αμουρίου σε κεντρική δεξαμενή και διανομή νερού σε Δ.Δ του πρώην Δήμου Ποταμιάς, συνολικού προϋπολογισμού 2.401.710,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Το νέο αυτό έργο, που θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Ελασσόνας, πρόκειται να λύσει το χρόνια πρόβλημα της ύδρευσης στις κοινότητες Μαγούλας, Πραιτωρίου, Δομενίκου, Αμουρίου, Βλαχογιαννίου και Μεσοχωρίου.

Γατσας: Έργο πνοής για την ύδρευση της Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας Λύση σε υδρευτικά προβλήματα σε Μαγούλα, Πραιτώρι, Δομένικο, Αμούρι, Βλαχογιάννι και Μεσοχώρι  Καραγκόγκος:  Καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο στην πραγματικότητα και τον ευχαριστούμε που συνεχίζει το όραμα που εμείς είχαμε για το Δήμο μας.

Αναφερόμενος στην απόφαση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Ο Δήμος Ελασσόνας μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ελασσόνας ανέλαβε και υλοποιεί ένα έργο πνοής για την περιοχή του πρώην Δήμου Ποταμιάς, που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Με το έργο αυτό θα ανορυχθεί νέα υδρευτική γεώτρηση στην κοινότητα Αμουρίου, θα κατασκευαστεί αγωγός μεταφοράς του νερού σε κεντρική δεξαμενή και από εκεί θα γίνεται η διανομή του νερού στις έξι κοινότητες. Είμαστε ευτυχείς που ένα αίτημα δεκαετιών γίνεται πραγματικότητα και εξασφαλίζεται η επάρκεια του νερού για όλους τους κατοίκους για όλο το χρόνο».

Στόχος του έργου η βελτίωση των χαρακτηριστικών του ύδατος αλλά και η καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες ύδρευσης των έξι κοινοτήτων, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο κατά την οποία υπάρχει αδυναμία του υφιστάμενου δικτύου των τοπικών γεωτρήσεων να καλύψει τις ανάγκες.

Προβλήματα παρουσιάζονται επίσης και κατά τους χειμερινούς μήνες, όπου παρατηρούνται φαινόμενα έλλειψης ύδατος σε κάποιους οικισμούς διότι οι υφιστάμενες πηγές υδροδότησης (γεωτρήσεις) δεν μπορούν να παρέχουν τις αναγκαίες ποσότητες νερού.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα εξασφαλισθεί ο πληρέστερος ποιοτικός έλεγχος του παρεχόμενου νερού, η μείωση των ενεργειακών δαπανών και η μείωση του κόστους συντήρησης, καθώς και η εξασφάλιση ικανοποιητικής εφεδρείας, διότι οι υφιστάμενες γεωτρήσεις θα παραμείνουν ενεργές και θα λειτουργούν σε περίπτωση της όποιας έκτακτης βλάβης προκύψει.

Με το υπ’ αρ. 5549/1422/18-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας,  εγκρίθηκε η υπαγωγή της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας στον ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Πράξη περιλαμβάνει 2 Υποέργα :

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΜΟΥΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ Δ.Δ. ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Το 1ο Υποέργο αφορά στα έργα ύδρευσης των Δ.Δ του πρώην Δήμου Ποταμιάς και συγκεκριμένα στην υδροδότηση των Τοπικών Κοινοτήτων Μαγούλα, Πραιτώριον, Δομένικον, Αμούριον, Βλαχογιάννιον, Μεσοχώριον. Το συνολικό μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 22.400m. Το δίκτυο είναι ένα κλειστό εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης.

Στο δίκτυο προβλέπονται τα απαιτούμενα έργα (φρεάτια εκκένωσης, φρεάτια δικλείδων, κ.λ.π.) για την εύρυθμη λειτουργία του.  Η διαθέσιμη ποσότητα νερού θα προέρχεται από γεώτρηση η οποία θα ανορυχθεί στην Τ.Κ. Αμούριον.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το 2ο Υποέργο αποτελεί οριζόντια επικουρική δράση και περιλαμβάνει το κόστος για την απασχόληση ενός αρχαιολόγου και ενός εργάτη κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής που θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Υποέργο.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 2.401.710,00 € χωρίς το ΦΠΑ.

Γατσας: Έργο πνοής για την ύδρευση της Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας Λύση σε υδρευτικά προβλήματα σε Μαγούλα, Πραιτώρι, Δομένικο, Αμούρι, Βλαχογιάννι και Μεσοχώρι  Καραγκόγκος:  Καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο στην πραγματικότητα και τον ευχαριστούμε που συνεχίζει το όραμα που εμείς είχαμε για το Δήμο μας.

Με επιστολή του στην ΕτΕ Ο Πρώην Πρόεδρος της ΔΕΥΑ.ΕΛ και νύν Δημοτικός Σύμβουλος…καλωσορίζει τον Δήμαρχο στην πραγματικότητα και τον ευχαριστεί που συνεχίζει το όραμα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.

Αναλυτικά: Ο  ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ κ.  ΓΑΤΣΑΣ

Έργο πνοής  και αίτημα δεκαετιών!!! για τον πρώην Δήμο ποταμιάς χαρακτήρισε ο κ. Γάτσας  το έργο « Μεταφορά νερού από υδρευτική γεώτρηση Αμουρίου σε κεντρική δεξαμενή και διανομή νερού σε Δ.Δ. του πρώην Δήμου ποταμιάς».

Να θυμίσω λοιπόν στον κ. Γάτσα πως η συγκεκριμένη πρόταση ήρθε για πρώτη φορά στο Δ.Σ. το 2015 και είχε  ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα  της ΔΕΥΑΕΛ το 2016 μαζί με  άλλα έργα όπως η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  της Ελασσόνας, η αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς νερού στη Ελασσόνα από της πηγές στη θέση «ΜΑΝΑ» κλπ.

Τότε ο κ. Γάτσας ως δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης χαρακτήριζε τα έργα αυτά πως δεν είναι απαραίτητα. Σήμερα τα ονομάζει έργα πνοής.

Τον καλωσορίζουμε στην πραγματικότητα και τον ευχαριστούμε που συνεχίζει το όραμα που εμείς είχαμε για το Δήμο μας.

Ως  πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΛ, αισθάνομαι ικανοποίηση και χαρά γιατί, έργα που μαζί με τους συνεργάτες μου, την περίοδο εκείνη, οραματιστήκαμε και δρομολογήσαμε προχωρούν και θα υλοποιηθούν.  Ο Δήμος   έχει και θα πρέπει να έχει πάντα συνέχεια.

Η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 δίνει πολλές δυνατότητες για χρηματοδότηση και  ένταξη έργων.

Αυτή η προγραμματική περίοδος είναι και η δικιά μας ευκαιρία ως Δήμος να υλοποιήσουμε έργα και δράσεις που θα βγάλουν από την απομόνωση το Δήμο μας.

Τέλος για την  ορθή  αποτύπωση των γεγονότων να πω, πως, δεν προβλέπεται ανόρυξη νέας γεώτρησης αφού η ανόρυξη της γεώτρησης που έγινε επί των ημερών μας στο Αμούρι και έγινε η αξιοποίησή της από την Περιφέρεια στη παρούσα θητεία  είχε και αυτό το σκοπό,όπως  και η ανοξείδωτη δεξαμενή 1000m3  που τοποθετήθηκε  επί των ημερών μας στο Δομένικο.

ΚΑΡΑΓΚΟΓΚΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΕΛ»

Γατσας: Έργο πνοής για την ύδρευση της Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας Λύση σε υδρευτικά προβλήματα σε Μαγούλα, Πραιτώρι, Δομένικο, Αμούρι, Βλαχογιάννι και Μεσοχώρι  Καραγκόγκος:  Καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο στην πραγματικότητα και τον ευχαριστούμε που συνεχίζει το όραμα που εμείς είχαμε για το Δήμο μας.

Σχετικές δημοσιεύσεις