ΜΗΝΥΜΑ εκ της ερήμου, περί κοροϊδοϊνού -κορονοϊού.

ΜΗΝΥΜΑ εκ της ερήμου, περί κοροϊδοϊνού -κορονοϊού.

Η αλήθεια του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ να λέγεται και το κορονοϊκό ψεύδος του αντιχρίστου 666 στο πύρ της αιωνίου κολάσεως να καίγεται, διότι:

Ενώ ο μεταλλαχθείς κορονοϊκός κόσμος καίγεται,ο παπο-σιωνιστικός υπόκοσμος χαίρεται!

Η αλήθεια να λέγεται, διότι:Ο βιολογικο-πολεμικός κορονοϊός,που είναι του κοσμοπλάνου θηρίου 666 υιός, ΚΟΡΟΪΔΟΪΟΣ έπρεπε να λέγεται!

Αυτός είναι βιολογικό όπλο του ταλμουδικού άξονος θανάτου,που οδηγεί κοροϊδευτικώς την ανθρωπότητα στην οικουμενική αθλιότητα, στον τρόμο θανάτου, και στον ηλεκτρονικό 666 πάτο του πάτου!

Ο ιοβόλος άξονας αυτός, με κροκοδείλια δάκρυα, με το τσιπαρισμένο εμβόλιο,και με φαρισαϊκή μανία οδηγεί σε ρομπότ την ανθρωπότητα και στην παγκόσμια του θηρίου 666 εωσφορική τυραννία!

Ο αντίχριστος 666 άξονας θανάτου, με τον κοροϊδο-κορονοϊκόν πόλεμον έκανε την έναρξιν του εσχάτου πολέμου του αρμαγεδώνος, μετά από τον οποίον έρχεται η Β΄Τρισένδοξος Παρουσία του ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ Ιησού Χριστού και η ατελεύτητος ζωή του μέλλοντος αιώνος!

Μακάριοι οι πιστοί δούλοι, οι υπέρ της Αγάπης του νυμφίου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ πελεκηθέντες, αλλά ουαί και ουαί εις όσους μιμηθούν τις πέντε μωρές παρθένες! ΜΕΤΑΝΟΙΑ!

Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του Μέλλοντος αιώνος, αμήν!

Ο αχρείος δούλος του νυμφίου Ιησού Χριστού,και άσπονδος εχθρός του αντιχρίστου 666 εχθρού. +Σπυρίδων Νάκος+ Αναχωρητής και Ομολογητής. Αμήν.Κύριε ελέησον. Γένοιτο!._

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο