…Να κάνουμε σχέδια για το μέλλον της γεωργοκτηνοτροφίας

…Να κάνουμε σχέδια για το μέλλον της γεωργοκτηνοτροφίας

Να κάνουμε σχέδια για το μέλλον της γεωργοκτηνοτροφίας

…Να κάνουμε σχέδια για το μέλλον της γεωργοκτηνοτροφίας

Ιωάννης Καϊμακάμης | Διδάκτωρ ΑΠΘ

Μέλος της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων

της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

email: ikaimaka@auth.gr

Από το 2019, η Ελλάδα καταβάλλει μια γιγαντιαία προσπάθεια αναδιάταξης της αγροτικής οικονομίας μέσα από ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στοχευμένων πολιτικών. Για τηΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ο γεωργοκτηνοτροφικός και αλιευτικός τομέας αποτελούν παραδοσιακά συνειδητή επιλογή προς εξέλιξη αλλά και πυλώνεςγια την περαιτέρω ανάπτυξης της χώρας.

Άλλωστε στα έτη των αλλεπάλληλων κρίσεων (covid 19, Ρωσο-Ουκρανική σύρραξη, κρίση στην ενέργεια, διεθνής καλπάζων πληθωρισμός), ο τομέας βρέθηκε ενώπιον σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίστηκαν συντεταγμένα μέσω εφαρμοσμένων πολιτικώνκαι αποδοτικής συνεργασίας της Κυβέρνησης με τους φορείς της πρωτογενούς παραγωγής και τους λοιπούς συμμετέχοντες στην αλυσίδα παραγωγής των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Τα μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν από τη Γενική Κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τους συναρμόδιους φορείς, προκειμένου οι τομείς της γεωργοκτηνοτροφίαςκαι της αλιείας να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι είναι πολλαπλά και εμφανίζουν ομοιότητες αλλά και διαφορές σε πολλά σημεία εξειδίκευσης. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν:

 • Την επαναφορά της επιστροφής του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο για τα οικονομικά έτη 2022 & 2023
 • Στη δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για την ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες γεωργοκτηνοτρόφους
 • Στη δημιουργία μηχανισμού για την αντιμετώπιση της αύξησης στα τιμολόγια του ρεύματος, η οποία ήταν αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων και μεταβλητών που συνδέονται με τις διεθνής τάσεις και εξελίξεις
 • Την εφαρμογή υπερ-μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στις ζωοτροφές και στα λιπάσματα που αφορούν τις βασικές εισροές των κλάδων ζωικής και φυτικής παραγωγής
 • Στη δραστική μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών που επιτυγχάνουν τα συλλογικά σχήματα (από 13% σε 10%)
 • Στην εξαίρεση από την υποχρεωτική καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τους γεωργοκτηνοτρόφους του κανονικού καθεστώτος και τους ασχολούντες με την παράκτια αλιεία
 • Την απαλλαγή από την καταβολή του φόρου εισοδήματος κατά 50% επί των κερδών αγροτών και κτηνοτρόφων που συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και είναι ενταγμένοι σε προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας
 • Τη μείωση κατά 3% των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους σε αγροτικές επιχειρήσεις
 • Τη μείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων από 29% σε 22% επί των φορολογητέων κερδών
 • Τη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα
 • Την ενίσχυση των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, με ποσό 258.000.000€ για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων συνθηκών που δημιουργήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα την περίοδο της Covid
 • Τη διάθεση επιπλέον 60.000.000€ στους γεωργοκτηνοτρόφους για το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων συνέπεια των διεθνών εξελίξεων
 • Τη σημαντική ενίσχυση του κτηνοτροφικού εισοδήματος με επιδότηση 89.000.000€ για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών συνέπεια εξωγενών παραγόντων
 • Την επιπλέον ενίσχυση των κτηνοτρόφων με 2% επί του φορολογητέου κύκλου εργασιών του έτους 2021 μέσω ταχείας καταβολής στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων
 • Την ένταξη μέτρου επιδότησης για τη μεταφορά των ζωοτροφών στην Κρήτη για το έτος 2022
 • Τη σημαντική ενίσχυση του τομέα των οπωροκηπευτικών και αμελονοοικών με 26.200.000€ από τη λειτουργία μηχανισμού της ΕΕ
 • Την επιτυχή διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ 2023-2027 και τη μετάβαση στο νέο αγροδιατροφικό περιβάλλον με παράλληλη ενίσχυση της θέσης και της αξιοπιστίας της χώρας στην ΕΕ και Διεθνώς
 • Την ενεργοποίηση και διάθεση σημαντικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας και αλιείας (>2.000.000.000€)
 • Τη δημιουργία ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών & Θαλασσών (500.000.000€)
 • Τη δημιουργία ευέλικτων προγραμμάτων μικρο-χρηματοδοτήσεων χωρίς εγγυήσεις σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες
 • Στο μεγαλύτερο πρόγραμμα νέων γεωργών από άποψη χρηματοδοτικών πόρων υπό μορφή επιδότησης και με συνολικό ποσό 525.000.000€ ενισχύοντας τους νέους που θέλουν να επιχειρήσουν στον αγροδιατροφικό τομέα με 40.000€ ανά νέο-ιδρυθείσα παραγωγική εκμετάλλευση
 • Το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας με κονδύλια ύψους 705.000.000€ τα οποία διατέθηκαν υπό μορφή επιδότησης
 • Την ενεργοποίηση του ειδικού προγράμματος «Ύδωρ 2.0», προϋπολογισμού 1.800.000.000€ απαντώντας σε προκλήσεις που συνδέονται με το περιβάλλουν και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Τη διάθεση 230.000.000€ για τον εκσυγχρονισμό των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μέσω επιδοτήσεων σε επιλέξιμα σχέδια βελτίωσης
 • Την επιδότηση γεωργών στο πλαίσιο του προγράμματος «Απονιτροποίηση Εδαφών» του ΠΑΑ με κονδύλια ύψους 150.000.000€
 • Τις δράσεις για την ενίσχυση προγραμμάτων «Δάσωσης Γεωργικών Γαιών» ύψους 90.000.000€
 • Την ενεργοποίηση του μέτρου των «Γεωργικών Συμβούλων» με κονδύλια 80.000.000€
 • Την παροχή επιδοτήσεων αντιστάθμισης για την απώλεια τους γεωργοκτηνοτροφικού εισοδήματος και την προστασία με τη χορήγηση 460.000.000€ μέσω του προγράμματος «Εξισωτικών Αποζημιώσεων» του ΠΑΑ
 • Το σχεδιασμό και την εκτέλεση ειδικών τομεακών προγραμμάτων για την ευζωία των παραγωγικών ζώων με απ’ ευθείας επιδοτήσεις 25.000.000€ στους δικαιούχους κτηνοτρόφους
 • Στην ενίσχυση με κονδύλια 41.000.000€ για τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων
 • Τη διάθεση κονδυλίων 154.000.000€ για εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα υποδομής στην ύπαιθρο (αρδευτικά έργα & έργα αγροτικής οδοποιίας)
 • Την ψήφιση ειδικής τροπολογίας για τη λειτουργία του ΕΛΓΟ Δήμητρα
 • Τον καλύτερο έλεγχο της παραγωγής και της αγοράς του νωπού γάλακτος και την προστασία των παραγόμενων τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Την άρση των δασμών για τα τυροκομικά προϊόντα στην αγορά των ΗΠΑ, ευνοώντας καθ’ αυτό τον τρόπο τις εξαγωγές του εμβληματικού τυριού της πατρίδας μας «φέτα ΠΟΠ»
 • Την ενίσχυση του ρόλου των Δια-επαγγελματικών Οργανώσεων και τη λειτουργία ειδικής οργάνωσης για τη «φέτα ΠΟΠ»

Για την περαιτέρω ενίσχυση των γεωργοκτηνοτρόφων, των αλιέων και των συντελεστών του κλάδου της αγροδιατροφής σχεδιάστηκαν μέτρα που θα προκαλέσουν την ταχεία ανάπτυξη των κλάδων αυτών με αλυσιδωτές ευμενείς επιπτώσεις στους υπόλοιπους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και στον τουρισμό.

Προςτην κατεύθυνση αυτήενισχύεται το υφιστάμενο παραγωγικό πρότυπο και ευνοούνταιοι συνθήκες για τη δημιουργία ενός νέου υποδείγματος με έμφαση την παραγωγική αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας.

Προχωρώντας σίγουρα, σταθερά, και τολμηρά και με πυξίδα το μέλλον της γεωργοκτηνοτροφίας και της αλιείαςη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ υιοθετεί στρατηγική τετραετίας και τοποθετεί ως προτεραιότητες άμεσης ενέργειας:

 • Την σημαντική αύξηση του αριθμού των κατ’ επάγγελμα νέων αγροτών κατά 60.000 έως το 2027. Ως εκ τούτου, ένας από τους τομείς που ωφελείται άμεσα είναι αυτός της απασχόλησης. Διαφαίνεται, επιπροσθέτως ότι η πολιτική αυτή έχει ανταπόκριση σε νέους που έχουν γνώση του αντικειμένου και τονώνει σημαντικά την επιχειρηματικότητα στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα
 • Την οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφους ως μέτρο ενίσχυσης της οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μέσω απαλλαγής φορολογικών βαρών
 • Την αύξηση του διακινούμενου όγκου αγορδιατροφικών προϊόντων μέσω συλλογικών σχημάτων και σύγχρονων μορφών εμπορίας στο 27% έως το 2027 συμβάλλοντας μ’ αυτό τον τρόπο στην καλύτερη οργάνωση των αγορών και την επιδίωξη συνθηκών ανταγωνιστικότητας
 • Την αύξηση των γεωργικών εκτάσεων για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων στο 16,4% το 2027 από το 9,1% που βρίσκεται σήμερα με την παροχή κινήτρων για την παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Δικαιότερες και ταχύτερες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ με παράλληλη επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού. Η αναμόρφωση του συστήματος ασφάλισης της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση τους συστήματος προστασίας του γεωργοκτηνοτροφικού οικοσυστήματος
 • Την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου στους γεωργοκτηνοτρόφους και για το οικονομικό έτος 2023
 • Την κατασκευή νέων αρδευτικών έργων σε όλη την επικράτεια και των εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΤΟΕΒ&ΓΟΕΒ, που θα αρδεύουν περισσότερα από 1.300.000 στρέμματα και θα ωφελήσουν πάνω από 100.000 αγρότες και κτηνοτρόφους

Με τις εκλογές της 21η Μαΐου 2023 αυξάνουμε περαιτέρω το ΑΕΠ του γεωργοκτηνοτορφικού τομέα, παράγουμε περισσότερα εγχώρια προϊόντα αγροδιατροφής, γινόμαστε ανταγωνιστικοί και καταπολεμούμε τον κίνδυνο και το ρίσκο.

Ο πρωτογενής τομέας της πατρίδας μας δεν προσφέρεται για προεκλογικές υποσχέσεις με πνεύμα «ελαφρύ». Είναι μια υπόθεση σοβαρή που τείνει σε υπαρξιακή ανάγκη για την Αγροτιά, την Κτηνοτροφία, την Αλιεία, την Κοινωνία, την Ελασσόνα, τη Θεσσαλία, την Ελλάδα, τη Δημοκρατία.

Εάν  επιθυμούμε τηγεωργοκτηνοτροφική Ελλάδα του 2030 ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εγγυητής της ασφαλούς αυτής πορείας.

…Και το μέλλον είναι στις 21 Μαΐου 2023.!

 

Σχετικές δημοσιεύσεις