ΝΑ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΑΤΣΑ-ΚΑΡΑΝΙΚΑ… Παράνομο δεν υπήρξε, ηθικό όμως; ΕΥΛΟΓΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ…ΑΛΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ;

ΝΑ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΑΤΣΑ-ΚΑΡΑΝΙΚΑ…                 Παράνομο δεν υπήρξε, ηθικό όμως; ΕΥΛΟΓΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ…ΑΛΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ;

ΝΑ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΑΤΣΑ-ΚΑΡΑΝΙΚΑ…

                                Παράνομο δεν υπήρξε, ηθικό όμως;

ΕΥΛΟΓΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ…ΑΛΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ;

ΝΑ ΠΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΑΤΣΑ-ΚΑΡΑΝΙΚΑ…                 Παράνομο δεν υπήρξε, ηθικό όμως; ΕΥΛΟΓΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ…ΑΛΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ;

Είναι σημεία των καιρών και της ηθικής που κυριαρχεί πλέον στην κοινωνία μας και είναι κάτι που πλέον θα αρχίσουμε να το συνηθίζουμε.

Είναι προφανές ότι πάντα στους κόλπους της εξουσίας υπήρξαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν άνθρωποι που καταχρώνται την εξουσία που τους δίνει ο λαός, που την χρησιμοποιούν για ίδιον όφελος, ή για να εξυπηρετήσουν ημετέρους και να διασφαλίσουν την παραμονή και επανεκλογή τους στο αξίωμα που τους δίνει αυτή την δυνατότητα ή τέλος πάντων για μια σειρά άλλους λόγους.

Συνέβη πρό ημερών και στον Δήμο Ελασσόνας, τίποτα το παράνομο, αμφισβητούμενο ωστόσο ως προς την ηθική διάστασιν του θέματος.

Με αφορμή τις ημέρες των χιονοπτώσεων και των συνεχών διακοπών της ηλεκτροδότησης στα ορεινά χωριού του Δήμου, η Δημοτική Αρχή σκέφθηκε και καλώς έπραξε, σε όσους από τους συνδημότες μας η κατάσταση διαβίωσης κρίνονταν επισφαλής να παρασχεθεί βοήθεια.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου…

« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ελασσόνα 12-01-2022

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                               Αριθμ.Απόφ:63

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς κατοίκων του Δήμου, λόγω μη προγραμματισμένης και παρατεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες (έκτακτες και επείγουσες ανάγκες).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 ( ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α΄)
 2. Τις διατάξεις ν.3852/10 (ΦΕΚ87/1/2010 Δ.Κ.Κ.)
 3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τεύχος Α΄)
 4. Το με αριθ. 87/10-01-2022 έγγραφο του Κ.Ε.Π.Π. με το αριθ. 01/10-01-20222 Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ που ισχύει από Δευτέρα 10-01-2022.
 5. Την χιονόπτωση που σημειώνεται σε κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Λιβαδίου, Ολύμπου, Καρυάς και Σαρανταπόρου του Δήμου Ελασσόνας, από την πρωινές ώρες της Τρίτης 11-01-2022 αλλά και τις χαμηλές θερμοκρασίες,
 6. Την μη προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 12-01-2022 στις κοινότητες Δολίχης και Λιβαδίου μεταξύ και άλλων κοινοτήτων του Δήμου και η οποία ήδη διαρκεί πάνω από δώδεκα ώρες
 7. Την σχετική προφορική ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ ότι η αποκατάσταση της βλάβης που έχει οδηγήσει στην διακοπή του ρεύματος, ίσως δεν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας
 8. Την ενημέρωση για την ανάγκη παροχή καταλύματος σε συνανθρώπους μας με προβλήματα υγείας (παροχή οξυγόνου) αλλά και υπερήλικων για την προστασία αυτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς και την μεταφορά από τον τόπο κατοικίας τους προς κατάλυμα της πόλης της Ελασσόνας και αντίστροφα
 9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ελασσόνας δεν διαθέτει δομές φιλοξενίας
 10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2022 στον οποίο δεν προβλέπεται πίστωση στους ΚΑ 02.15.6414 και 02.15.6484
 11. Το γεγονός ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στην πρώτη μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006
 12. Την επιτακτική ανάγκη, εξαιτίας της μη προγραμματισμένη διακοπής ηλεκτροδότησης σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίας και την έντονη χιονόπτωση, της παροχής καταλύματος και μεταφοράς κατοίκων με προβλήματα υγείας ή και υπερήλικων

Αποφασίζουμε

 1. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας διαμονής των κατοίκων με προβλήματα υγείας ή και υπερήλικων, στην επιχείρηση….και ΣΙΑ ΟΕ, στην Ελασσόνα με ΑΦΜ:…. ήτοι τη μίσθωση πέντε μονόκλινων δωματίων για μία διανυκτέρευση αντί του συνολικού ποσού των 172,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τέλους διαμονής.»
 2. Την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς από την κοινότητα Λιβαδίου προς τη πόλη της Ελασσόνας και αντίστροφα, στον… με ιδιοκτήτη ΤΑΞΙ, με έδρα την Ελασσόνα, αντί του ποσού των 50 ευρώ/δρομολόγιο για όσα δρομολόγια απαιτηθούν.

Γ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.15.6484 για την υπηρεσία διαμονής και τον ΚΑΕ 02.15.6414 για την υπηρεσία της μεταφοράς, και η αντίστοιχη δέσμευση θα γίνει μετά την απολογιστική καταμέτρηση των δαπανών σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και με το υπ’αρ. 2/100018/0026-30-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» επί των άρθρων 9 και 14 του Π.Δ.80/2016. Η εγγεγραμμένη πίστωση στους ανωτέρω καε , καθώς κρίνεται ανεπαρκής, θα ενισχυθεί με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην πρώτη μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.

Δ. Οι ανωτέρω θα εκτελέσουν τις υπηρεσίες για τις οποίες ορίζονται με την παρούσα

Ε. Η πληρωμή των ανωτέρω θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και το ένταλμα θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΤΣΑΣ

Το ερώτημα  που τίθεται, από τους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ταξί που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ελασσόνας, είναι με ποια κριτήρια επελέγη ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης ταξί που τυγχάνει να είναι και δημοτικός σύμβουλος;

Δεν αφήνουν να εννοηθεί οτιδήποτε άλλο παρά μόνον εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τους χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής.

Επισημαίνουν οι ίδιοι ότι δεν πρόκειται για κάποιο ποσό τεράστιο, και ούτε είναι αυτό που τους απασχολεί καθώς δεν υπήρξε η ανάγκη για μεταφορά και φιλοξενία πολλών συνδημοτών μας, αλλά ο τρόπος…

 

Σχετικές δημοσιεύσεις