Νέες θέσεις και εργασίες συντήρησης σε κοιμητήρια του Δήμου Ελασσόνας

Νέες θέσεις και εργασίες συντήρησης σε κοιμητήρια του Δήμου Ελασσόνας

Νέες θέσεις και εργασίες συντήρησης σε κοιμητήρια του Δήμου Ελασσόνας

Νέες θέσεις και εργασίες συντήρησης σε κοιμητήρια του Δήμου Ελασσόνας

Τη σύμβαση για τη δημιουργία νέων θέσεων ταφής σε έξι κοιμητήρια του Δήμου Ελασσόνας και εργασίες συντήρησης σε τρία από αυτά υπέγραψε πρόσφατα ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΕΤΕ» κ. Δημήτριο Καφφέ.

Το έργο έχει τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Τα κοιμητήρια στα οποία θα γίνουν εργασίες είναι:

 • Κοιμητήριο Στεφανοβούνου
 • Κοιμητήριο Μεγάλου Ελευθεροχωρίου
 • Κοιμητήριο Μικρού Ελευθεροχωρίου
 • Κοιμητήριο Καρυάς
 • Κοιμητήριο Συκαμινέας
 • Κοιμητήριο Λυκουδίου

Αντικείμενο Εργολαβίας του έργου:

 • Κοιμητήριο Στεφανοβούνου:

Θα δημιουργηθούν 27 νέες θέσεις ταφής στην ανατολική πλευρά του κοιμητηρίου και θα γίνει περίφραξη με τσιμεντόλιθους και επιστέγαση της στέψης του τοιχίου με κεραμίδια, όμοια με την υπάρχουσα.

 • Κοιμητήριο Μεγάλου Ελευθεροχωρίου:

Θα δημιουργηθούν 10 νέες θέσεις ταφής και θα συντηρηθεί ο περιβάλλον χώρος.

 • Κοιμητήριο Μικρού Ελευθεροχωρίου:

Θα δημιουργηθούν 15 νέες θέσεις ταφής και θα συντηρηθεί ο περιβάλλον χώρος.

 • Κοιμητήριο Καρυάς:

Θα δημιουργηθούν 10 νέες θέσεις ταφής και θα συντηρηθεί ο περιβάλλον χώρος.

 • Κοιμητήριο Συκαμινέας:

Θα δημιουργηθούν 15 νέες θέσεις ταφής.

 • Κοιμητήριο Λυκουδίου:

Θα γίνει συντήρηση-τσιμεντόστρωση στους διαδρόμους μεταξύ των τάφων.

Οι θέσεις ταφής θα είναι διαστάσεων 1,00μΧ2,20μ

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν, χωρίς κατ΄ ανάγκη να περιορίζονται σε αυτές, είναι οι ακόλουθες:

 • Γενικές εκσκαφές, με χρήση μηχανημάτων, και χωρίς, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι εύκολη η πρόσβαση αυτών (διάδρομοι μεταξύ των τάφων).
 • Καθαιρέσεις παλιών (σαθρών) σκυροδεμάτων.
 • Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
 • Δημιουργία των θέσεων ταφής με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
 • Κατασκευή περίφραξης με τσιμεντόλιθους (στο κοιμητήριο Στεφανοβούνου)

 

Σχετικές δημοσιεύσεις