Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ

Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ

Κάνουμε γνωστό ὅτι τήν 13ην Ἰουνίου, πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Σπαρμοῦ Ὀλύμπου .

Τό πρό γραμματῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
• 7.00 μ.μ. Πανηγυρικός Ἑσπερινός
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
Τ Ο Υ Α Γ. Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ
• 7.00 π.μ. Ὄρθρος καί πα νηγυρική Ἀρ χιερατική Θεί α Λει –
τουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Ἐλασσῶνος κ.κ. ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ
• 6.00 μ.μ. Πανηγυρικός μεθέορτος Ἑσπερινός καὶ κτιτορι-
κό μνημόσυνο
Τηλέφωνο Ἱερᾶς Μονῆς 24930-61811.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονής.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις