Πανεπιστημιακή κατάρτιση στην Ελασσόνα «Γαλακτοκομία-Τυροκομία» και «Αγροδιατροφική Κληρονομιά και Επιχειρηματικότητα»

Πανεπιστημιακή κατάρτιση στην Ελασσόνα  «Γαλακτοκομία-Τυροκομία» και «Αγροδιατροφική Κληρονομιά και Επιχειρηματικότητα»

Πανεπιστημιακή κατάρτιση στην Ελασσόνα  «Γαλακτοκομία-Τυροκομία» και «Αγροδιατροφική Κληρονομιά και Επιχειρηματικότητα»

Έναρξη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελασσόνα, τα οποία αποτελούν μια σημαντική επένδυση στο μέλλον του αγροκτηνοτροφικού τομέα.

Πανεπιστημιακή κατάρτιση στην Ελασσόνα  «Γαλακτοκομία-Τυροκομία» και «Αγροδιατροφική Κληρονομιά και Επιχειρηματικότητα»

“Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν στον κλάδο της γαλακτοκομίας, διατηρώντας παράλληλα την αγροδιατροφική μας κληρονομιά και προωθώντας την επιχειρηματικότητα.

Πιστεύουμε ότι τα προγράμματα αυτά θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα και την περιοχή στο σύνολό της.

Ευχαριστώ τους καθηγητές του Πανεπιστημίου κ.κ. Αθ. Μανούρα και Ελ. Μαλισσιόβα”, τόνισε ο Νίκος Γάτσας, δήμαρχος Ελασσόνας.

Σχετικές δημοσιεύσεις