ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο μέγας Αντώνιος, δια τα χρόνια εις τα οποία ευρισκόμεθα, έλεγε τα εξής: Κατά την εποχή του αντιχρίστου 666 << πάντες οι άνθρωποι μανώσιν! Κι εάν ίδωσιν τινά μη μανώμενον,επαναστατήσονται αυτού!>> Δηλαδή: Κατά την εποχή του θηρίου 666, όλοι οι άνθρωποι, οι κατοικούντες  επί της γής(=οι έχοντες γήινο και όχι ουράνιο φρόνημα) θα γίνουν μανιακοί, σαν εξαγριωμένοι τρελοί, και θα προσκυνήσουν τον αντίχριστο 666,λαμβάνοντες το χάραγμά του! Και εάν ιδούν κάποιον πιστό που αρνείται το χάραγμα 666, θα εξεγερθούν επαναστατικά εναντίον του!. Και πράγματι σήμερον όλοι οι έχοντες γήινο και σαρκικό φρόνημα,έχουν τρελαθεί από τον βιολογικό κορωνοϊό και ζητούν να σωθούν με το τσιπαρισμένο 666 αντικορωνοϊκό εμβόλιο,εξετάζοντας μόνον εάν έχει παρενέργειες ως προς το σώμα( =χώμα) και αδιαφορώντας δια την κόλασιν της ψυχής τους, που έχει κλειστεί κάτω, ( στον άδη) με το λοκ-ντάουν ( lock- down) ! Εκεί <<βασανισθήσεται εν πυρί και θείω, ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του αρνίου( =Ιησού Χριστού). Και ο καπνός του βασανισμού αυτών, εις αιώνας αιώνων ανεβαίνει, και ούκ έχουσιν ανάπαυσιν ημέρας και νυκτός! >> ( Αποκάλυψις ΙΔ΄ 10).
Με άλλα λόγια, οι σημερινοί άνθρωποι, σαν πνευματικώς τυφλοί, διυλίζουν τον κώνωπα των σωματικών παρενεργειών του τσιπαρισμένου 666 αντικορωνοϊκού εμβολιασμού, και καταπίνουν την κάμηλον του ηλεκτρονικού χαράγματος 666, που εμ-βάλλει το τσιπαρισμένο αυτό εμ-βόλιο του αντιχρίστου( Ματθαίου ΚΓ΄ 24). Αλλά και αν ιδούν κάποιον που δεν είναι μανιακός, αλλά είναι πιστός και τους λέγει την ιερό-Αποκαλυπτική αλήθεια, επαναστατούν εναντίον του, λέγοντάς τους θρύλους προφητείες, και τόσα άλλα χρυσοκουταλάδικα παραμύθια! Δια τούτο ο Παντοκράτωρ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, είπε προφητικώς ότι: << Ο Υιός του ανθρώπου ελθών (κατά την Β΄παρουσία Του) άρα ευρήσει την πίστιν επί της γής; >> ( Λουκά ΙΗ΄ 8)
ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, για όποιον είναι εις Αυτόν εώς θανάτου πιστός! ( Αποκάλυψις Β΄ 10)
ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ. Αμήν. Γένοιτο.
+Σπυρίδων Νάκος+Έλλην χριστιανός ορθόδοξος, ερημοπολίτης.
Και τω Θεώ Δόξα!

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο