ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ελασσόνας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  14:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διαβούλευση – Γνωμοδότηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.
  2. Διαβούλευση – Γνωμοδότηση επί του σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αριθμό 66/2021).

Για όσα μέλη δεν έχουν εμβολιαστεί  θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:30.

Σημ.: Η σχετική εισήγηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όσα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα μέλη που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρακαλούνται να την παραλάβουν από τη γραμματεία του Δημάρχου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις