ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 μ.μστην αίθουσα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ» του Πνευματικού Κέντρου Ελασσόναςκεκλεισμένων των θυρών.

Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να ανατρέξει στη σελίδα του Δήμουhttps://www.dimoselassonas.gr/ όπου πατώντας στο ανάλογο εικονίδιο (αριστερά της σελίδας) να γίνεται η μετάβαση στον αντίστοιχο σύνδεσμο και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη χρήση του YouTube.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Έγκριση ανακατανομής των πιστώσεων του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 2. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.
 3. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 4. Έγκριση του «Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας» του Δήμου Ελασσόνας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4316/2014, με σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανειακών του υποχρεώσεων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ των σχολικών μονάδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 6. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου στην Κοινότητα Λιβαδίου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
 8. Έγκριση πορισμάτων καθορισμού του μισθώματος των χώρων στις Κοινότητες Αζώρου και Δολίχης που εκμισθώνονται απευθείας για την παράδοση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας. Εισηγητής Γ. Κατσιούρας.
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή παρακολούθησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της δράσης των Δήμων». Εισηγητής Ν. Γάτσας.
 10. Γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό ως «αρχαιολογικών χώρων» ορισμένων εκτάσεων στις Κοινότητες Αζώρου, Σαρανταπόρου, Δολίχης και Μηλέας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
 11. Εξέταση αιτήματος του Προέδρου της Κοινότητας Κρυόβρυσης σχετικά με το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις στις Δ.Ε. Ελασσόνας, Ποταμιάς, Βερδικούσιας, Ολύμπου και Καρυάς». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο