Συστήθηκε Επιτροπή Ισότητας στον Δήμο Ελασσόνας

Συστήθηκε Επιτροπή Ισότητας στον Δήμο Ελασσόνας

Συστήθηκε Επιτροπή Ισότητας στον Δήμο Ελασσόνας

Συστήθηκε Επιτροπή Ισότητας στον Δήμο Ελασσόνας

O Δήμος Ελασσόνας προχώρησε στη σύσταση δημοτικής επιτροπής ισότητας με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,  η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, των τοπικών συλλογικών φορέων της κοινωνίας και της οικονομίας και εμπειρογνώμονες σε θέματα ισότητας.

Η δημοτική επιτροπή ισότητας είναι ένα όργανο με συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρα, με σκοπό τη σχεδίαση, την οργάνωση και τον συντονισμό προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Μετά από πρόσκληση του δήμου σε τοπικούς φορείς που ασχολούνται με τα θέματα ισότητας, για να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους, το δημοτικό συμβούλιο προχώρησε στη σύσταση της Επιτροπής.

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ορίστηκε, με πρόταση του δημάρχου, ο αντιδήμαρχος κ. Δημ. Καρανίκας και μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν οι κάτωθι:

 • κ. Χρήστος Παπαδημητρίου, δημοτικός σύμβουλος Ελασσόνας
 • κ. Ευθαλία Γκόλτσιου, υπάλληλος της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας
 • κ. Σταυρούλα Δάσιου, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Ελασσόνας με αναπληρώτρια την κ. Χριστίνα Σαμόλαδου
 • κ. Άννα Πιπίλη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων Γυμνασίου Ελασσόνας με αναπληρώτρια την κ. Στέλλα Πακάκη
 • κ. Ευανθία Αφέντη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών Τσαριτσάνης με αναπληρώτρια την κ. Βασιλική Τσιτσιώνη
 • κ. Καλλιόπη Τζήκα, σύμβουλος του Επιμελητηρίου Λάρισας
 • κ. Ευάγγελος Τσακνάκης, εργασιακός σύμβουλος του ΟΑΕΔ

Η δημοτική επιτροπή ισότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης,
 • την υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου,
 • τη συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο,
 • την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία και την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων
 • τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου.
 • την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας, με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις