Στην Ελλάδα ανατέθηκε το 7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας 2020

Στην Ελλάδα ανατέθηκε το 7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας 2020 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 22-25 Σεπτεμβρίου 2020 Διοργανωτές το Παν/μιο Δυτικής Αττικής ,η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»

Περισσότερα