ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ   Eιδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σήμερα 31η του μηνός Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ελασσόνας έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.  

Περισσότερα

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας   Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ελασσόνας έτους 2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Κουρομπίνας.   Στη συνέχεια και ώρα 16:00 θα ξεκινήσει η συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:   Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης πέριξ των εγκαταστάσεων της βιομηχανικής μονάδας «Φάρμα Ελασσόνας» στις Κοινότητες Μεσοχωρίου και Αμουρίου. Εισηγητής Ν. Γάτσας. Παροχή συναίνεσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταφορά των έργων του Δήμου Ελασσόνας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για…

Περισσότερα

«Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας»

«Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας» Δια περιφοράς συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Ελασσόνας την Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 15:00 έως την Τρίτη 19 Μαΐου και ώρα 10:00. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: Έγκριση δέσμης μέτρων για την ελάφρυνση των κατοίκων και των επιχειρήσεων ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Εισηγητής Ν.Γάτσας. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας. Έγκριση της έκθεσης εσόδων –…

Περισσότερα