ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!!!

ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!!!

               ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!!!

ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!!!γράφει ο Απόστολος Βάλλας  ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!!!

Αποκαλυπτικά όσα ζούμε στις ημέρες μας με αφορμή τις εκλογικές διαδικασίες για την κατάκτηση της εξουσίας του Ελληνικού Κράτους σε βάρος πάντα του Ελληνικού Λαού ο οποίος φυσικά δεν είναι άμοιρος ευθυνών.

Γινόμαστε μάρτυρες της απίστευτα απρόκλητης συμπεριφοράς των ηγετίσκων των κομμάτων που ως άλλοι > πρίν αλέκτωρ λαλήσει τρίς, αυτοαποκαλύπτονται!!

Επειδή τόσο οι πρόγονοί μας όσο και η Αγία Γραφή, με όσα μας κληρονόμησαν δεν αφήνουν την παραμικρή πιθανότητα παρερμηνείας θα παραμείνουμε αυστηρά σε αυτόν τον κληρονομημένο θησαυρό τον οποίο δυστυχώς δεν αξιοποιούμε!!

Θέλεις λοιπόν να δείς τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου; Πολύ απλό να το πετύχεις, δώστου την δυνατότητα να αποκτήσει εξουσία…αυτό δεν έλεγαν οι πρόγονοί μας με την φράση…Αρχή άνδρα δείκνυσιν;

Επίσης, τι ακόμα έλεγαν για τους κυβερνήτες;…Άρχων κόσμει σαυτόν, δηλαδή, όποιος κυβερνά οφείλει, έχει καθήκον να…στολίζεται με αρετές… και όχι με ψευτιές.

Σε ότι αφορούσε το…περιεχόμενο της Δημοκρατίας, τι διαλαλούσαν οι προπάτορές μας;…Κρατίστην είναι δημοκρατίαν όπου τοις πονηροίς ουκ έξεστιν άρχειν και τοις αγαθοίς ουκ έξεστιν μη άρχειν, δηλαδή…ισχυροτάτη είναι η δημοκρατία όπου στους μεν πονηρούς δεν επιτρέπεται να κυβερνούν, στους δε καλούς δεν επιτρέπεται να μην κυβερνούν!!

Για την διαχείριση της εξουσίας τι μας παραγγέλνουν οι σοφοί μας;…ου γάρ ο δικαστής ουδ΄ο βουλευτής ουδ΄ην ο εκκλησιαστής άρχων εστίν,αλλά το διακστήριον και η βουλή και ο δήμος, δηλαδή εν ολίγοις, τα συλλογικά όργανα πρέπει να διαχειρίζονται την εξουσίαν.

Για όλα αυτά και άλλα πολλά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε από το…οπλοστάσιο της Ελληνικής Γραμματείας και όχι μόνον; Γιατί πολύ απλά, μας το επισημαίνουν και αυτό οι φιλόσοφοί μας…το άρχειν ήδιστον, δηλαδή, η εξουσία είναι γλυκειά!!

Σταχυολογώντας κάτι από τον ανυπέρβλητο πλούτο της Αγία Γραφής. Διαβάζουμε…«Μη πεποίθατε επ΄ άρχοντας, επί υιούς ανθρώπους, οις ουκ έστι σωτηρία»…δηλαδή μην πιστεύετε στους άρχοντες,στους υιούς των ανθρώπων διότι κανείς από αυτούς δεν μπορεί να μας σώσει, τόσο κυριολεκτικά όσο και μεταφορικά.

ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!!!

Μας…ανοίγει επίσης τα μάτια και μας επισημαίνει πως…Άνευ εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν…δηλαδή άμα δεν το επιτρέψει ο Κύριος  όσο και να ενοχλεί κάποιους το Κύριος με Κ κεφαλαίο, κανείς μας δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό,…ούτε να αναπνεύσει!!

Επίσης γνωρίζουμε και εν τοις πράγμασι πως… Κύριος λύει πεπεδημένους, Κύριος σοφοί τυφλούς, Κύριος ανορθοί κατερραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσηλύτους. Ορφανόν και χήραν αναλήψεται και οδόν αμαρτωλών αφανιεί…αφού όντας ο Ίδιος ο Δημιουργός των πάντων καταδέχθηκε να γίνει άνθρωπος και να υποστεί εξευτελισμούς και τον επαίσχυντο Σταυρικό θάνατο για να μας σώσει από τα νύχια του αρχέκακου όφεως του Σατανά, του κοσμοκράτορα του κόσμου τούτου, με την Αυτανάστασή Του, και την Ανάληψή Του ως τέλειος Άνθρωπος στον ουρανό, αφού ως Θεός δεν έπαψε ποτέ βρίσκεται παντού, να ανοίξει τον δρόμο και για την δική μας… Ανάληψη και να μας χαρίσει την αιωνιότητα δίπλα Του!!

Απίστευτη, ακατανόητη για τα δικά μας δεδομένα, θυσία Αγάπης του Δημιουργού και αντίστοιχα ακατανόητο μίσος πάσης μορφής εξουσίας στο Πανάγιο Πρόσωπό Του από μέρους μας!!

Καμία ανθρώπινη εξουσία δεν αγαπά τον Χριστό, και τότε και τώρα και μέχρι την ένδοξη Δευτέρα Παρουσία Του, ακολουθούντες δυστυχώς την φρικτή συμπεριφορά λαού και αρχόντων όταν στην Ναζαρέτ αποκάλυψε την υποκρισία τους.

 Πως ενήργησαν τότε; Τι του έκαναν; Μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφοντας… Και επλήσθησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούοντες ταύτα, και αναστάντες εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως οφρύος του όρους, εφ΄ού η πόλις αυτών ωκοδόμητο, εις το κατακρημνίσαι αυτόν…δηλαδή, με λίγαν λόγια, τον κυνήγησαν, τον πέταξαν έξω από την πόλη!!!

Κάνοντας μια …αναδρομή στην πρόσφατη ιστορία μας, στους αγωνιστές του 1821 που με τους αγώνες τους ελευθέρωσαν την Πατρίδα μας από τον ζυγό των Οθωμανών, διαπιστώνουμε πως…Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στην Προκήρυξη της 24.2.1821 από το Ιάσιον της Μολδοβλαχίας καλεί τους Έλληνες να αγωνισθούν με το σύνθημα: Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!!!

Στη συνέχεια ζητεί να υψώσουν τη σημαία του Σταυρού…

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μιλώντας στους μαθητές στις 8.11.1838, είπε: ”Όταν επιάσαμε τα άρματα πρώτα είπαμε υπέρ Πίστεως και ύστερα υπέρ Πατρίδος”…

  • Ο Σαμιώτης ποιητής και αγωνιστής Γεώργιος Κλεάνθης έγραψε τους περίφημους στίχους: ”Για του Χριστού την Πίστιν την Αγίαν και της Πατρίδος την Ελευθερίαν”…
  • Η Α΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων στην Επίδαυρο (Δεκέμβριος 1821 -Ιανουάριος 1822) θέτει στο Προοίμιο του Συντάγματος την επίκληση στην Αγία Τριάδα.

Ας επαναφέρουμε στην μνήμη μας τη Διακήρυξη της Επιδαύρου της 1ης Ιανουαρίου 1822, η οποία προτάσσεται στο πρώτο Σύνταγμα των Ελλήνων, το γνωστό ως Προσωρινόν Πολίτευμα της Επιδαύρου.

ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!!!

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ

Το Ελληνικόν Έθνος, το υπό την φρικώδη Οθωμανικήν δυναστείαν, μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύτατον και απαραδειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας, και αποσείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διά των νομίμων Παραστατών του, εις Εθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού και ανθρώπων την “Πολιτικήν αυτού ύπαρξιν και Ανεξαρτησίαν”.

Εν Επιδαύρ τήν α΄ Ιανουαρίου , έτει αωκβ (1822) και α΄ της ανεξαρτησίας.

Η επίκληση στην Αγία Τριάδα αναγράφεται από τότε σε όλα τα ελληνικά Συντάγματα πλην εκείνου του 1927. Στο ισχύον Σύνταγμα το Προοίμιο αναφέρει: Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.

Πως προέκυψε αυτή η αρχική αναφορά στο Σύνταγμα του 1822;

Πρώτον,  εκφράζει την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη των αγωνιστών, πολιτικών και στρατιωτικών.

 Αυτοί που μας ελευθέρωσαν δεν ήθελαν ένα ουδετερόθρησκο κράτος ούτε μία ουδετερόθρησκη παιδεία.

Δεύτερον, ήταν μία συνήθης φράση, η οποία ετίθετο στην αρχή όλων των ιδιωτικών συμφωνητικών, προικοσυμφώνων κλπ επί Τουρκοκρατίας.

Αυτό που ανέγραφαν στα ιδιωτικά έγγραφά τους οι Έλληνες επί αιώνες το χρησιμοποίησαν και στο πρώτο επίσημο κείμενο του κράτους, το οποίο μόλις τότε είχε γεννηθεί.

Τρίτον, η Ορθοδοξία και η επίκληση του Θείου ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ομάδων και παρατάξεων που διαφωνούσαν για άλλα πράγματα και συμφωνούσαν μόνο σε αυτές τις αξίες.

Από Αρχαιοτάτων χρόνων, οι πρόγονοί μας, όταν μάχονταν για την Ανεξαρτησία τους πάντα το έκαναν στο όνομα του Θεού που πίστευαν και τα παραδείγματα άπειρα.

Αναρωτιέται κανείς όμως με όσα συμβαίνουν και ακούγονται σήμερα από ανθρώπους που κυβέρνησαν και διεκδικούν να κυβερνήσουν, όταν σε δημόσιο λόγο τους εξανίστανται γιατί ακόμα στο Σύνταγμά μας υπάρχει η αναφορά στην Αγία Τριάδα και ζητούν να καταργηθεί!!!

ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!!!

Αλήθεια τι τους ενοχλεί τόσο πολύ, τόσο παθιασμένα;

 Είναι προφανές ότι δεν σέβονται απολύτως τίποτα, ούτε τους Προγόνους μας όλων των εποχών, ούτε τους αγώνες τους, τις θυσίες τους, την παρακαταθήκη τους.

Στο όνομα δε της δικής τους θεωρίας του άκρατου ισοπεδωτισμού, της Αποεθνοποίησης,και της υπεριμπεριαλιστικής καταστροφικής και ανθρωποκτόνου Παγκοσμιοποίησης!!

Όλα λοιπόν αυτά τα ανθρωπάκια, όλων των…χρωμάτων, συμβαίνει να έχουν τον ίδιο προπονητή…σλόγκαν και των ημερών…και φυσικά να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του για την εκπλήρωση της αποστολής τους με το αζημίωτο φυσικά!!

Ρέει το χρήμα άφθονο, άλλωστε τα αφεντικά τους δεν έχουν κανένα πρόβλημα αφού το σύνολο του Παγκόσμιου πλούτου είναι στα χέρια τους, και εργάζονται για την επιβολή του Παγκόσμιου Δικτάτορα, του Πλανητάρχη!!

Αυτά λοιπόν τα…ανθρωπάκια επικαλούμενα το καθένα ότι θέλει, διαλαλούν τάχα μου πως θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, να τον κάνουν καλύτερο με τα συστήματα που υποστηρίζουν, και τώρα τελευταία ακούμε και για την Αλήθεια και για την Αγάπη!!

Η παραχάραξη την οποία επιχειρούν δεν έχει προηγούμενο αφού είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα αγνοούν ότι η Αλήθεια έχει ονοματεπώνυμο και είναι…Χριστός όπως και η Αγάπη που είναι Θεός!!

Όλοι αυτοί λοιπόν οι θλιβεροί που καπηλεύονται τα ονόματα της Αλήθειας και της Αγάπης ενεργούν εντελώς αντίθετα!!

Εν κατακλείδι και για το θέμα μας, τόσο πολύ σέβονται τον λαό αυτοί οι υποκριτές, δεν χάνουν ευκαιρία να επικαλούνται την λαική βούληση και κυηριαρχία, ώστε και όπου ακόμα ο λαός έκανε κάποιες επιλογές για πρόσωπα που θέλει να τον εκπροσωπούν στην βουλή, επειδή είναι αρχηγοί τα εκπαραθυρώνουν, τα πετάνε στην κυριολεξία στον κάλαθο των αχρήστων, δηλαδή ξευτελίζουν τον ίδιο τον λαό, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα, και όλα αυτά στο όνομα της Αλήθειας και της Αγάπης!!!

θυσιάζονται οι άνθρωποι βλέπετε για να σώσουν εμάς τους βλάκες, τον λαό που δεν γνωρίζουμε, ε τώρα για το παντεσπανάκι που θα τρώνε, τι να κάνουμε, τόση φαιά ουσία θα δαπανήσουν για εμάς…

Κλείνοντας ωστόσο το κείμενό μας θα κάνουμε μια αναφορά σε μια λαική ρήση, ναι,από αυτόν τον λαό που τόσο υποτιμούν ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά πως…όλα τα γουρούνια τον ίδιο ζουρνά έχουν…συμπληρώνουμε εμείς …και το ίδιο τέλος…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις